Kvalita renovovaných tonerových kazet

Kvalita renovovaných tonerových kazet je plně srovnatelná s kvalitou nově vyrobených originálních tonerových kazet.

Proč jsou renovované tonerové kazety stejně kvalitní jako originální?

Protože vše, co se v tonerové kazetě tiskem opotřebovává, je v procesu renovace vyměněno za nové a současně vše, co je určeno k opakované použitelnosti, pochází z originální tonerové kazety.

Klíčovou částí běžné tonerové kazety je fotocitlivý optický válec. Na fotocitlivý optický válec se pomocí laserového paprsku vysvítí obraz tisku. Tonerový prášek ze zásobní části tonerové kazety ulpívá na osvíceném fotocitlivém optickém válci, který se otáčí a pohybem přenáší prášek na papír, kde vzniká výsledný obraz. Neobtisknutý prášek je v dalším průběhu otáčení z fotocitlivého optického válce stírán a spadává do odpadní nádobky.

Pro správnou funkci tonerové kazety je tak zjednodušeně potřeba, aby v zásobní části byl tonerový prášek složení požadovaného konkrétním modelem tiskárny, v tiskárně byl funkční fotocitlivý optický válec a konečně aby byl dostatek volného prostoru v odpadní nádobce.

Princip renovace tonerové kazety spočívá v kompletním rozebrání použité originální kazety, odsátí veškerého zbytkového tonerového prachu ze zásobní i odpadní nádoby, výměny fotocitlivého optického válce, který postupně ztrácí svou citlivost na osvit, za nový a opětovné složení tonerové kazety. V případě, že jsou v tonerové kazetě další součástky, které se opotřebovávají, vždy se mění i ty. Nadto se každý vyrobený kus renovované tonerové kazety testuje kontrolním tiskem.

Vzniká výrobek, který je stejně jakostní, jako nová originální tonerová kazeta.

 

Jsou všechny renovované tonerové kazety stejně kvalitní?

Stejně jako u jakéhokoliv jiného výrobku i mezi renovovanými tonerovými kazetami se mohou vyskytovat výrobci produkující nekvalitní renovované tonerové kazety.

Významné úspory výrobních nákladů lze docílit tím, že se nevymění fotocitlivý optický válec za nový. Dalších velkých úspor lze docílit tím, že se použitá tonerová kazeta vůbec nerozebere – pouze se vyvrtá plnící otvor a dosype určité množství tonerového prášku. Taková tonerová kazeta bude po určitou dobu funkční, životnost fotocitlivého optického válce i velikost odpadní nádobky tonerového prášku je originálními výrobci pro zachování absolutní kvality tisku po celou dobu udávané výtěžnosti konstruována s poměrně velkou rezervou. Životnost takto neodborně doplněné tonerové kazety však nutně bude výrazně omezená – dokáže vytisknout zhruba 15 až 25 procent toho, co nová originální nebo řádné renovovaná tonerová kazeta.

Jak poznat kvalitní renovovanou tonerovou kazetu se stejnou výtěžností jako má originální tonerová kazeta?

Kvalitní renovovaný toner je certifikovaný normou DIN 33870. Vyžádejte si od prodejce předložení certifikace normou DIN 33870, která přesně stanovuje, jakým způsobem musí probíhat renovace tonerové kazety, ale i jak musí probíhat testování výtěžnosti renovované tonerové kazety.

DIN33870
Pro získání certifikace musí výrobce pro každý typ tonerové kazety provést testování skutečné výtěžnosti postupem stanoveným normou ISO/IEC 19752 pro tonerové kazety s černým práškem a normou ISO/IEC 19798 pro tonerové kazety s barevným práškem. Tyto normy používají i originální výrobci tonerových kazet a při testování touto normou je udávaná výtěžnost originálních a renovovaných tonerových kazet absolutně srovnatelná.

Norma DIN33870 požaduje:

  • kompletní rozebrání a vyčištění tonerové kazety včetně dalšího zpracování odsátého tonerového prášku,
  • vizuální kontrolu stavu všech znovu používaných částí, poškozené tělo tonerové kazety není možné použít,
  • výměnu všech opotřebovaných částí,
  • výtěžnost tonerové kazety shodnou nebo vyšší s originální tonerovou kazetou,
  • sytost a stálost výsledného tisku,
  • testování nově plněného tonerového prášku na zdravotní nezávadnost,
  • označení každého kusu vyrobené kazety jedinečným identifikátorem pro možnost ověření původu a způsobu výroby,
  • kontrolní výtisk u každého vyrobeného kusu toneru.

 

DIN33870 ARMOR

 
DIN33870 KMP