Pro členy

METODICKÉ SDĚLENÍ odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k nakládání s použitými tonerovými kazetami podle zákona č. 542/2020 Sb., výrobcích s ukončenou životností ze 17. února 2021 

 

Zákon o odpadech 2021:

Klíčové změny zákona o odpadech ovlivňující změny ve veřejných zakázkách – kritérium sociální a environmentální rozepsané

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech

Zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností
Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Zákon č. 545/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 544/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

 

Povinnost označovat CE na výrobcích

 

Obecné informace k CE

 

Nařízení Evropského parlamentu CE

 

Informace k nakládání s použitými tonerovými kazetami – Ministerstvo životního prostředí – 18.04.2016

 

Zákon o odpadech platný k 25.04.2016

 

Vyhláška o Katalogu odpadů – 31.03.2016