Armor získal společnost IIMAK

Skupina ARMOR oznámila akvizici společnosti IIMAK, vyrábějící termotransferové pásky. Nově vzniklá společnost se bude jmenovat ARMOR-IIMAK a její konsolidované příjmy se očekávají ve výší více než 320 milionů EUR (více než 8 miliard Kč).

Společnost ARMOR je prostřednictvím své dceřiné společnosti ARMOR Industrial Coding and Printing předním světovým výrobcem termopásek s 30 % podílem na trhu, zatímco IIMAK je 4. největším světovým výrobcem a současně lídrem na severoamerickém kontinentu.


Nově vzniklá společnost bude zaměstnávat více než 1 650 lidí, kteří vyrobí více než 2,5 miliardy m² termotransferové pásky. Tržní podíl nově vzniklé společnosti je 40 %.

Fúze poskytuje společnosti celosvětové průmyslové pokrytí prostřednictvím tří výrobních závodů termotransferových pásek, jednoho v každém z jejích regionů (Amerika, Asie a Evropa) a téměř dvaceti rozřezávacích míst.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Armor. ARMOR and IIMAK merge their activities. [online]. Poslední revize 04. 10. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.armor-group.com/en/armor-and-iimak-merge-their-activities>.