Jak se vyhnout zdravotním rizikům při nákupu tonerů pro laserové tiskárny?

Je to jednodušší, než si myslíte! Stačí dodržovat jediné pravidlo – od prodejce si vyžádejte platný bezpečností list pro daný toner!

 

Co je to bezpečnostní list toneru?

Bezpečnostní list (Material Safety Data Sheet – MSDS) je dokument, který doprovází výrobky obsahující nebezpečné složky v míře překračující stanovený limit. Tedy každý toner by měl doprovázet bezpečnostní list.

 

Jak vypadá bezpečností list toneru?

Podoba bezpečnostního listu je přesně stanovena nařízením ES č. 1272/2008.  Klíčové z pohledu zdravotní závadnosti jsou první dva body, pro ověření reálnosti je důležitý poslední bod:
1. identifikace společnosti/podniku/látky/přípravku (aby jste věděli, zda opravdu patří k dodávanému toneru),
2. identifikace nebezpečnosti (aby jste věděli, zda je zdravotně nezávadný).
3. identifikace toho, kdo bezpečnostní list vyhotovil (aby jste věděli, kdo jej vytvořil).

 

bezpecnostni_list_strana_01

Jak poznám zdraví nezávadný toner?

V oddíle 2 – Identifikace nebezpečnosti – najděte řádku klasifikaci nebezpečnosti výrobku. Musí zde být uvedeno, zda je či není výrobek klasifikován jako nebezpečný (například: Přípravek není na základě klasifikačních pravidel uvedených v nařízení ES č. 1272/2008 klasifikován jako nebezpečný.)

V oddíle 1 si ověřte, že bezpečnostní list odpovídá dodávanému toneru – v první kapitole bude specifikován toner, kterého se bezpečnostní list týká a výrobce tonerů. Protože stejný tonerový prášek se používá pro velké množství různých tonerových kazet, je možné uvedení většího množství tonerových kazet či nějakého obecnějšího názvu.

Na konči bezpečnostního listu bude uveden, kdo bezpečnostní list vytvořil a bude uvedený kontakt. V případě jakékoliv pochybnosti se budete mít na koho obrátit s dotazem.

 

bezpecnostni_list_strana_03

Prodejce mi není schopen předložit bezpečnostní list k toneru, co mám dělat?

Nekupujte tento toner. Pravděpodobně se jedná o toner dovezený z východní Asie, ke kterému bezpečnostní list nikdy neexistoval a vyjma výrobce nikdo netuší, jaké je složení tonerového prášku a jak moc je tento toner zdraví škodlivý.

 

Jaká jsou zdravotní rizika při tisku s tonerem, ke kterému není bezpečností list?

V lepším případě může dojít k podráždění dýchacích cest, podráždění očí. Tonery však obsahují mimo jiné látky, jako jsou zmagnetizované kovy a barviva, také saze a ty jsou (dle IARC) klasifikovány jako karcinogen skupiny 2B, což je látka pro lidský organismus potenciálně karcinogenní. V „nekarcinogenním“ toneru jsou tyto látky ve vázané formě a nevykazují tak karcinogenní nebezpečí. Pokud k toneru neexistuje bezpečností list, není ani známo, v jaké formě jsou saze obsaženy a zda toner je nebo není karcinogenní.

Výčet těchto rizik je patrný i z části bezpečnostního listu věnované toxikologickým informacím – kvalitní tonerová kazeta nemá klasifikována žádná toxikologická rizika – v bezpečnostním listu je všude uvedeno, že nejsou splněna kritéria pro klasifikaci, tedy tonerová kazeta není riziková.

 

bezpecnostni_list_strana_02

Týká se to všech typů tonerů?

Ano, bezpečnostní list vyžadujte ke všem typům tonerů. Výrobci originálních tonerů mají většinou bezpečnostní listy přístupné na svých internetových stránkách a můžete je snadno vyhledat zadáním fráze „název tonerové kazety bezpečnostní list“ do Vašeho vyhledávače, obecně je možné říci, že u originálních tonerů se nevyskytují tonery s neznámým složením.

Zásadní problém však představují levné, neoriginální tonery. Tyto tonery bývají často označované jako „alternativní tonery“ nebo „kompatibilní tonery„. Pochází z východní Asie (nejčastěji Číny), klíčový parametr při jejich výrobně je minimální výrobní cena. Té je často dosahováno používám surovin bez ohledu na zdravotní rizika spojená s používáním tonerů. K neoriginálním tonerům vždy vyžadujte doložit bezpečnostní list, protože jen tímto způsobem ověříte, že toner je zdravotně nezávadný.

Samostatnou skupinu představují takzvané renovované nebo recyklované tonery. Recyklované (renovované) tonery využívají původní vnější obal a některé vnitřní součástky z originálních tonerů (neoriginální tonery není možné renovovat). Vnější část toneru je tak shodná s originálním tonerem a liší se pouze tonerovým práškem. Tonerový prášek je z pohledu zdravotní nezávadnosti rozhodující součástí a výrobce k němu vždy musí být schopen doložit bezpečnostní list.

 

Jak tedy koupit zdravotně nezávadný toner?

Při koupi originálního toneru (má stejný obchodní název jako výrobce tiskárny – např. pro tiskárnu HP toner HP, pro tiskárnu Canon toner Canon) neuděláte chybu. Tyto tonery můžeme jednoznačně doporučit.

Pokud chcete ušetřit a koupíte levnější renovovaný (recyklovaný) toner, ušetříte zhruba 50% ceny a získáte výrobek, u kterého bude složení známé. Tyto tonery se vyrábí v Evropě (v České republice je řada výrobců) a tonerový prášek se používá převážně od 2 dodavatelů (Static Control Components a Delacamp). Tyto tonerové prášky jsou kontrolovány a splňují všechny normy.

Nejlevnější tonery jsou označovány jako kompatibilní, alternativní či neoriginální tonery. U těchto tonerů vždy vyžadujte bezpečnostní list – nákup neoriginálního toneru bez předcházejícího předložení bezpečnostního listu považujeme za hazard se zdravím.