Tonerové kazety šetrné k životnímu prostředí

Různé typy tonerových kazet vytváří diametrálně odlišné množství odpadu.

Renovovaná tonerová kazeta znovu využívá celé vnější plastové tělo z originální tonerové kazety. Znovu se tak ke stejnému účelu využívá v průměru 637 gramů plastů.

Jak se vyrábí toner šetrný k životnímu prostředí?

Základem pro výrobu renovované tonerové kazety je použitá originální tonerová kazeta. Renovátoři tonerových kazet mají vlastní systémy sběru prázdných tonerových kazet, například ekologický projet sběru použitých tonerových a inkoustových kazet www.setriprirodu.cz, pomocí kterých získávají prázdné tonerové kazety.

Získané tonerové kazety jsou tříděny, originální a renovované tonerové kazety putují do skladů pro budoucí renovaci, zatímco kompatibilní tonerové kazety jsou skládkovány nebo spalovány, protože je není možné renovovat ani recyklovat.

Jakmile je sesbíráno dostatečné množství prázdných originálních nebo renovovaných tonerových kazet pro výrobní sérii, putují prázdné tonerové kazety do výroby.

V procesu výroby se originální nebo dříve renovovaná tonerová kazeta kompletně rozebere na jednotlivé části, dojde k odsání veškerého zbytkového tonerového prachu. Části vnitřního mechanismu tonerové kazety, které podléhají opotřebení, se nahradí za nové. Vnější plastové tělo tonerové kazety však zůstává původní. Tímto způsobem vzniká produkt, který kvalitou zcela odpovídá nově vyrobenému originálnímu toneru, ale současně dochází k opětovnému použití podstatné části originální tonerové kazety – celého vnějšího plastového těla kazety.

Jaké množství odpadu ušetří renovovaný toner?

Odborný magazín Odpadové fórum publikoval studii tvorby odpadů různými typy tonerových kazet. Závěrem studie je zjištění, že průměrná hmotnost těla tonerové kazety, která se v průběhu renovace znovu používá, je celých 637 gramů. Každá renovovaná tonerová kazeta tak uspoří 637 gramů plastového odpadu.

Množství nevyužitých materiálů z tonerové kazety
Z originální tonerové kazety použité k renovaci tak zbyde v průměru pouze 236 gramů různých součástek. Jedná se zejména o zbytkový tonerový prach, původní optický fotocitlivý válec, který je vždy nahrazen za nový, čip, spojovací materiál a části převodového ústrojí.

Kompatibilní kazeta není sbírána a renovována, celá se po svém životním cyklu stává odpadem. Hmotnost odpadu průměrné kompatibilní tonerové kazety je 937 gramů.

V průběhu renovace dále dochází k oddělení jednotlivých částí tonerové kazety, dojde tak k vytřídění dalších surovin, například mědi, hliníku a dalších kovů či tvrdých plastů. Tonerový prášek je odsáván a pomocí velice složitého filtrovacího zařízení ukládán do vaků, ve kterých putuje k dalšímu technologickému využití v navazujících průmyslech, zatímco u kompatibilních kazet je jako součást kazety skládkován či spalován a svým toxickým složením způsobuje mimořádně velkou zátěž pro životní prostředí.

Celkové množství nevyužitého odpadu z originální tonerové kazety v průběhu její renovace je 190 gramů, zatímco celých 937 gramů kompatibilní tonerové kazety se stává odpadem.

Množství odpadu z průměrné tonerové kazety
Renovovaná tonerová kazeta znovu využije celé plastové tělo z originální nebo dříve renovované originální tonerové kazety, v průměru se tak znovu využije 637 gramů plastů ke stejnému účelu. Dochází k úspoře tvorby odpadu, spotřeby primárních přírodních zdrojů na výrobu plastu a úspoře tvorby 956 gramů emisí CO2 spojených s výrobou nového plastu pro tělo kazety.

V průběhu renovace tonerové kazety dojde k separaci dalších surovin, zejména kovů a plastů a jejich znovupoužití jako suroviny pro další zpracovatelský průmysl, zbytkový tonerový prášek je oddělen a dále zpracován.

Zatímco z kompatibilní tonerové kazety zbyde 937 gramů odpadu, při renovaci tonerové kazety se nevyužije pouze 190 gramů odpadu. Navíc veškerý toxický a životní prostředí mimořádně zatěžující odpad je separován a použit jako surovina v jiných průmyslových odvětvích.

Negativní dopady toneru na životní prostředí
 

 

Prestižní nezávislá organizace, Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, vypracovala rozsáhlou studii úspory všech emisí skleníkových plynů renovací tonerových kazet. Podle studie, opětovné použití jedné tonerové kazety ve srovnání s výrobou nové ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů. Kromě toho je na jednu renovovanou tonerovou kazetu ušetřeno 9,39 kg primárních zdrojů.

Skleníkové plyny se vyskytují v atmosféře Země a podstatně přispívají k takzvanému skleníkovému efektu, jehož důsledkem je globální oteplování. Nejvýznamnější skleníkové plyny patří vodní pára a oxid uhličitý (CO2), dále metan (CH4) a oxid dusný (N2O) a freony. Koncentrace CO2 vzrostla od začátku průmyslové revoluce z hodnoty kolem 280 ppm (1 % celého složení = 10 000 ppm) na hodnotu 379 ppm v roce 2005 a v roce 2018 dosahuje již hodnot vyšších než 400 ppm. Jedná se pravděpodobně o nejvyšší hodnotu za uplynulých 650 tisíc let dosaženo. Koncentrace metanu se ve stejném období zvýšila z přibližně 2,5 x a koncentrace oxidu dusného přibližně 1,5 násobně.

 

Česká televize v hlavním zpravodajském pořadu Události navštívila českého renovátora tonerových a inkoustových kazet, společnost KMP Bürotechnik a o problematice natočila reportáž. Pouze u tohoto renovátora se každý měsíc z jím provozovaných sběrných boxů vytřídí 30 tun kompatibilních tonerových a inkoustových kazet, které kompletně celé končí na skládkách odpadu.
Celou reportáž je možné vidět zde:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100216/ od 40 minuty a 30 vteřiny

Tonerové kazety v Událostech České televize https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/219411000100216/