Co je správný toner

Správný toner splňuje tyto 4 základní podmínky:

  1. není zdraví škodlivý,
  2. nepředstavuje právní rizika z použití pro kupující, ani právní rizika z prodeje pro obchodníky,
  3. je maximálně ekologický,
  4. je 100% funkční.

 

1. Není zdraví škodlivý

Toner obsahuje prášek, který je nejčastěji složen z uhlíku, zmagnetizovaných oxidů kovů a různých druhů barvicích přísad. Jedná se o chemickou sloučeninu, která může být při manipulaci (zejména výměně toneru v tiskárně) vdechnuta. K méně intenzivnímu, ale velmi častému vdechnutí tonerového prášku dochází k během samotného tisku. Mikroskopické částečky toneru se uvolňují do ovzduší a pronikají do dýchacích cest.

Zdravotní nezávadnost prokazuje takzvaný Bezpečnostní list. Jedná se o dokument, který musí být toner vybaven výrobcem nebo dovozcem (při překročení určitého množství dovozu). Bezpečnostní list prokazuje, že toner není klasifikován jako nebezpečný.

 

Připravili jsme podrobný návod, jak se jednoduše vyhnout zdravotním rizikům při nákupu tonerů pro laserové tiskárny.

 

Řada tonerů dovážených do České republiky obsahuje rtuť a další nebezpečné látky. Používání takových tonerů může představovat značné zdravotní riziko.

KE SPRÁVNÉMU TONERU JE K DISPOZICI BEZPEČNOSTNÍ LIST, KTERÝ PROKAZUJE JEHO KLASIFIKACI JAKO BEZPEČNÉHO VÝROBKU.

 

2. Nepředstavuje právní rizika pro kupující ani pro prodávající

Většina tonerů je chráněna patenty a průmyslovými vzory. Celému obchodnímu řetězci, počínaje dovozci, velkoobchodním a maloobchodním prodejcům, ale i kupujícím, které takové tonery použijí k libovolné podnikatelské činnosti, hrozí riziko z náhrady škody držitelům patentů a průmyslových vzorů.

Další významné riziko je spojené přímo s trestním řádem. § 269 trestní zákoníku (část 2, hlava VI, díl 4 – Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu) stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě velkého rozsahu trestem odnětí svobody na tři léta až osm let.

Dle odborných odhadů až 75% tonerů dovážených do České republiky porušuje patenty a průmyslové vzory. Neznalost patentové problematiky dovozci, prodejci ani kupujícími nezprošťuje od rizik!

SPRÁVNÝ TONER NEPORUŠUJE PATENTY A PRŮMYSLOVÉ VZORY.

 

3. Je maximálně ekologický

Některé tonerové kazety je možné renovovat a výrazně tak snížit ekologickou zátěž.

Nejmenší ekologickou zátěž představují tonery, které jsou renovované. Při renovaci se opakovaně používá vnější plastový obal toneru, nespotřebovaný tonerový prášek se během procesu renovace odsává do speciálních pytlů a je ekologicky likvidován. Nevzniká tak směsný odpad a části toneru se znovu využijí.

SPRÁVNÝ TONER JE RENOVOVANÝ.

 

4. Je 100% funkční

Existují různé přístupy k renovaci tonerů, výsledkem jsou tonery různé kvality. Správná renovace tonerů znamená jeho kompletní rozebrání, odsátí zbytkového tonerového prášku, výměnu všech opotřebených součástek, naplnění na požadovanou kapacitu a provedení kontrolního tisku v odpovídající tiskárně.

Existují však i renovátoři, kteří výrobní proces zjednodušují – to toneru navrtají plnící otvor, dosypou jej tonerovým prášek a otvor zacelí. Výsledkem je toner, který obvykle nevytiskne ani 20% z udávané kapacity.

SPRÁVNÝ TONER PROCHÁZÍ ŘÁDNÝM RENOVAČNÍM PROCESEM ZNAMENAJÍCÍM JEHO FUNKČNOST PO CELOU UDÁVANOU KAPACITU.