Co je správný toner

Správný toner splňuje těchto 5 základních vlastností:

  1. není zdraví škodlivý,
  2. je maximálně šetrný k životnímu prostředí,
  3. je 100% funkční,
  4. nepředstavuje právní rizika z použití pro kupující, ani právní rizika z prodeje pro obchodníky
  5. podporuje domácí zaměstnanost, snižuje přepravu výrobků po celém světe.

 

1. Není zdraví škodlivý

Toner obsahuje prášek, který je nejčastěji složen z uhlíku, zmagnetizovaných oxidů kovů a různých druhů barvicích přísad. V průběhu tisku se mikroskopické částečky toneru uvolňují do okolí a dochází k jejich vdechování.

Pokud nemají být uživatelé tiskáren v průběhu tisku vystavováni zvýšeným zdravotním rizikům, musí tonerový prášek splňovat přísné limity obsahu rizikových látek.

Podstatná část tonerů dovážených do České republiky tyto limity mnohonásobně překračuje. Používání takových tonerů může představovat značné zdravotní riziko.

SPRÁVNÝ TONER DISPONUJE CERTIFIKACÍ SPLNĚNÍ LIMITU OBSAHU ZDRAVÍ RIZIKOVÝCH LÁTEK. TONER PLNÍCÍ LIMITY OBSAHU ZDRAVÍ ŠKODLIVÝCH LÁTEK DISPONUJE CERTIFIKÁTEM LGA Schadstoffgeprüft nebo BLUE ANGEL.

>>> Detailní informace o zdravotních rizicích tonerových kazet >>>

 

2. Je maximálně šetrný k životnímu prostředí

Nejvíce šetrné k životnímu prostředí jsou tonery, které jsou renovované. Při renovaci se opakovaně používá vnější plastový obal originálního toneru, předejde se tak ukládání použitého toneru na skládkách odpadu.

Typický renovovaný toner ušetří 637 gramů plastového dopadu, 956 gramů emisí CO2 a primární přírodní zdroje pro výrobu plastových částí. Nadto jsou během procesu renovace vytříděny další suroviny, jako je měď či hliník, které jsou samostatně separovány a předávány k dalšímu využití.

SPRÁVNÝ TONER JE RENOVOVANÝ.

Negativní dopady toneru na životní prostředí
>> Detailní informace o dopadech tonerových kazet na životní prostředí >>>

 

3. Je 100 % funkční

Existují různé přístupy k renovaci tonerů, výsledkem jsou tonery různé kvality. Výsledkem správné renovace je tonerová kazeta, která je stejně kvalitní jako nová originální tonerová kazeta a ve srovnání s novou originální tonerovou kazetou vytiskne stejné větší množství stránek.

Jako v řadě dalších odvětví, tak i v odvětví renovací tonerů je možné narazit na nekvalitní výrobky, které díky nedodržení výrobního postupu renovace netisknou v dostatečné kvalitě a nevytisknou množství stránek srovnatelné s originálním tonerem.

Správný toner je certifikován normou DIN33870, která GARANTUJE stejnou kvalitu tisku jako poskytuje originální toner a dodržení udávané výtěžnosti!

DIN33870
>> Detailní informace o kvalitě tonerových kazet >>>

 

4. Nepředstavuje právní rizika pro kupující ani pro prodávající

Většina tonerů je chráněna patenty originálních výrobců. Celému obchodnímu řetězci, počínaje dovozci, velkoobchodním a maloobchodním prodejcům, ale i kupujícím, které takové tonery použijí k libovolné podnikatelské činnosti, hrozí riziko z náhrady škody originálním výrobcům z důvodu porušování jejich patentové ochrany.

Další významné riziko je spojené přímo s trestním řádem, § 269 trestní zákoníku (část 2, hlava VI, díl 4 – Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu) stanoví trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, v případě velkého rozsahu trestem odnětí svobody na tři léta až osm let. Celému řetězci tak hrozí riziko odnětí svobody.

Značná část tonerů dovážených do České republiky porušuje patenty originálních výrobců. Neznalost patentové problematiky dovozci, prodejci ani kupujícími nezprošťuje od rizik!

Patentové právo současně stanovuje právo na opravu a renovaci patentově chráněného výrobku. Renovací toneru, na rozdíl od výroby nového kompatibilního toneru, nedochází k porušení patentové ochrany originálních výrobců.

SPRÁVNÝ TONER NEPORUŠUJE PATENTY.

>> Detailní informace o patentové ochraně tonerových kazet >>>

 

5. Podporuje domácí zaměstnanost, snižuje přepravu výrobků po celém světe

Renovovaná tonerová kazeta je vyráběna v rámci takzvané cirkulární ekonomiky. Cirkulární ekonomika představuje nový přístup k výrobě, kdy výrobky po svém použití nejsou skládkovány či spalovány, ale použiti jako klíčová surovina pro další zpracování.

Díky použití výrobku po jeho spotřebě jako vstupní suroviny další výroby, dochází k dramatickému poklesu potřeby primárních přírodních zdrojů, úspoře množství odpadů a emisí CO2, omezení tranzitivní přepravy zboží přes celý svět a k podpoře domácího hospodářství včetně vytváření nových pracovních míst v lokálních ekonomikách.

SPRÁVNÝ TONER POCHÁZÍ Z DOMÁCÍ EKONOMIKY, VYTVÁŘÍ LOKÁLNÍ PRACOVNÍ MÍSTA A ŠETŘÍ PŘÍRODNÍ ZDROJE, EMISE I TVORBU ODPADU. SPRÁVNÝ TONER JE PRODUKTEM CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY.

Cirkulární ekonomika

>> Detailní informace o renovaci tonerů v konceptu cirkulární ekonomiky >>>