Cirkulární ekonomika

Renovovaná tonerová kazeta je produktem cirkulární ekonomiky, konceptu, který je integrální součástí trvale udržitelného rozvoje.

Koncept cirkulární (někdy také kruhové) ekonomiky vytváří funkční, zdravé vztahy mezi přírodou a lidskou společností. Uzavíráním toků materiálů a jejich opakovaným používáním předchází koncept cirkulární ekonomiky tvorbě odpadů, tvorbě emisí CO2 a snižuje spotřebu surovin.

 

Cirkulární ekonomika
 

Inspirací cirkulární ekonomiky je sama příroda. Všechny přírodní ekosystémy jsou založeny na recyklaci a maximalizaci využití živin. Sami vrcholní predátoři se po konci svého života stávají potravou. V přírodních ekosystémech je vše dokonale využito.

Obdobu využívání živin v přírodních ekosystémech představuje cirkulární ekonomika v ekonomických systémech vytvořených lidmi, založených na spotřebě.

Podle The World Counts se do 6 měsíců od zakoupení konečným spotřebitelem stává 95 % výrobků odpadem. Současná lineární ekonomika použité výrobky neumí využít a dochází k jejich likvidaci. Cirkulární ekonomika přeměňuje spotřebitelský odpad na suroviny a znovu je využívá.

Dokonalé uzavírání toků výrobků a surovin snižuje závislost na primárních
surovinách i tvorbu odpadu a tvorbu emisí.

Produkt cirkulární ekonomiky musí být již na svém počátku navržen s ohledem na možnost budoucího použití jako vstupní suroviny, musí splňovat podmínky takzvaného ecodesignu.

Originální (OEM) tonerové kazety jsou navrženy s ohledem na možnost budoucího použití jako vstupní suroviny pro recyklaci (použití jako vstupních surovin k jinému účelu) nebo renovaci (použití ke stejnému účelu).

Dalším zásadním krokem funkčního konceptu cirkulární ekonomiky je existují systém sběru použitých výrobků. Pro originální tonerové kazety reálně existují systémy sběru přímo jejich výrobci, nebo třetími stranami z řad nezávislých renovátorů, například ekologický projekt www.setriprirodu.cz, zajišťující sběr použitých tonerů a sběr použitých inkoustových kazet.

Tonerová kazeta pocházející z cirkulární ekonomiky:

  • snižuje spotřebu primárních přírodních zdrojů,
  • snižuje tvorbu odpadu,
  • snižuje tvorbu emisí CO2,
  • ale také vytváří lokální pracovní místa na sběr, třídění a renovaci výrobků,
  • svou lokální povahou velmi významně snižuje negativní dopady transitu výrobků přes celý svět.

Kompatibilní tonerové kazety (nově vyrobené neoriginální tonerové kazety) jsou produktem stávajícího konceptu současné lineární ekonomiky.

Svým technickým řešením ani z legislativních důvodů není možné kompatibilní tonerové kazety renovovat. Obvyklou cestou likvidace kompatibilních tonerových kazet na straně uživatelů je vhození do komunálního odpadu, v případě netříděného sběru prázdných tonerových kazet či elektroodpadu jsou kompatibilní tonerové kazety skládkovány či spalovány.

 

Lodní kontejnerová doprava, pomocí které jsou dováženy kompatibilní tonerové kazety pocházející obvykle z Číny, je dle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) jedním ze zásadních znečišťovatelů životního prostředí a producentů emisí CO2. Transit kompatibilních tonerových kazet do Evropy tak dále zvyšuje negativní dopady kompatibilních tonerových kazet na životní prostředí.

Podle odhadů Asociace renovátorů tonerů, z.s. se v České republice během jednoho roku prodá zhruba 4 000 000 kusů kompatibilních tonerových kazet.

Renovace takového množství tonerových kazet by vytvořilo 700 pracovních míst přímo ve výrobě renovovaných tonerových kazet, ve kterých často nacházejí uplatnění osoby se sníženou pracovní kvalifikací. Výrobní pracovní pozice jsou svázány s potřebou vedoucích pracovníků a potřebou administrativních pracovních pozic. Přímo v odvětví renovací by tak vzniklo až 1 000 nových pracovních míst, další pracovní pozice by vznikly v odvětvích spojených se sběrem použitých tonerových kazet.