Arnika publikovala rozsáhlý článek o negativních dopadech a rizicích kompatibilních tonerových kazet

Arnika je česká nezisková organizace, jejímž posláním je usilování o lepší životní prostředí. Arnika dlouhodobě prosazuje méně odpadů a méně nebezpečných látek. Toto téma se blízce dotýká i tonerových kazet, u kterých jsou možné dva zásadně odlišné přístupy k výrobě – odpovědná renovace originálních tonerových kazet, která šetří primární přírodní zdroje, eliminuje tvorbu odpadu a eliminuje negativní dopady na životní prostředí, nebo výroba nových, jednorázově použitelných kompatibilních tonerových kazet, produkujících odpad nebezpečný pro životní prostředí a ve srovnání s renovovanými tonerovými kazetami mnohonásobné množství emisí CO2.

Arnika ve svém článku „Kompatibilní tonery nelze recyklovat“ upozorňuje na problém s odpadem produkovaným kompatibilními tonerovými kazetami, obsahem zpomalovačů hoření dekabromodifenyléteru (decaBDE) nalezených v kompatibilních tonerových kazetách i zdravotních rizicích doprovázejících tisk kompatibilními tonerovými kazetami.

Jako prevenci vzniku odpadu Arnika doporučuje nákup správně renovovaných tonerových kazet, které jsou snadno identifikovatelné certifikací ekoznačkou Nordic Ecolabel


a dále odevzdávání použitých tonerových kazet do sběrných boxů provozovaných v rámci projektu https://www.setriprirodu.cz.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)