Blokování některých inkoustových kazet ze strany HP není v rozporu s ochranou spotřebitele

V září roku 2016 uvolnil výrobce tiskáren a multifunkčních zařízení, HP Inc., automatickou aktualizaci firmware pro tiskárny používající inkoustové náplně HP 970, HP 971, HP 950XL, HP 951XL, HP 934XL a HP 935X, která zablokovala funkčnost některých typů neoriginálních inkoustových cartridgí. Tiskárna po provedení aktualizace hlásila, že inkoustové cartridge jsou prázdné nebo poškozené. Po vlně stížností od zákazníků společnost HP připravila novou verzi firmware, která umožňovala používání cartridgí od všech výrobců. Tato verze firmware se však do tiskárny nenainstaluje sama, ale uživatel ji musí instalovat ručně, stažením ze stránek společnosti HP Inc. V převážné většině se tato blokace dotýkala pouze nesprávně renovovaných inkoustových kazet a zejména kompatibilních inkoustových kazet. Kvalitní renovované inkoustové cartridge výrobců Armor či KMP fungovaly bez problémů i po této aktualizaci.

V souvislosti s automatickým nahráním firmware omezujícím některé neoriginální inkoustové cartridge došlo k zahájení řízení ze strany americké advokátní kancelář Girard Gibbs, která podala konsolidovanou stížnost spotřebitelů.

 

 

HP bude blokovat nekvalitní inkoustové náplně

 

 

Advokátní kancelář Girard Gibbs tvrdila, že společnost HP Inc. „úmyslně sabotovala tiskárny zákazníků“. Advokát Daniel Girard z Girard Gibbs napsal ve stížnosti, že tyto kazety ve skutečnosti nejsou prázdné nebo poškozené, jak oznamuje software tiskárny HP. Automatickou instalací takto upraveného firmwaru měla společnost HP dle advokátní kanceláře získat výhodu nad konkurencí na trhu s tiskovými inkoustovými kazetami.

Ve stížnosti se dále uvádí, že zatímco HP produkuje malý nebo žádný zisk z prodeje samotných tiskáren, inkoustové náplně HP jsou na trhu nabízeny za 13 dolarů až 75 dolarů (zhruba 300 až 1900 Kč). Omezením konkurenčních produktů tak HP dosahuje bezdůvodného obohacení a dále že společnost porušila Kalifornský zákon o nekalé soutěži.

Návrh požadoval vydání soudního příkazu, který by zakázal blokování kompatibilních inkoustových kazet a dále výslovně zakázal realizaci takové blokace v budoucnosti. 6. července 2017 proběhlo v slyšení u Amerického okresního soudu v severní části Kalifornie, kde společnost HP požadovala úplné zamítnutí celého případu.

Rozhodce sporu Edward J. Davila konstatoval, že žalobce neměl žádný skutečný věrohodný nárok proti společnosti HP a dospěl k závěru, že neexistuje dostatek důkazů proti chování společnosti HP v žádném z případů uvedených v zákoně o ochraně spotřebitele. Po úplném zvážení všech faktů týkajících se případu a vyslyšení ústních argumentů, Edward J. Davila nyní zvažuje návrh HP Inc., tedy úplné zamítnutí celého případu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. HP Inc is looking to get complaints case dismissed. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 17. 07. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/hp-inc-is-looking-to-get-complaints-case-dismissed/>.

The Recycler. HP Inc “will block” third-party cartridges in future. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 19. 10. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/hp-inc-will-block-third-party-cartridges-in-future/>.