Canon podal stížnost na porušení patentů v Německu

Společnost Canon podala stížnost kvůli porušení patentu na výrobce „ARMOR SA“, „ARTECH GmbH“, „Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG“ k Okresnímu soudu v Düsseldorfu.

Dle společnosti Canon tito výrobci porušili Evropský patent 2 087 407 B1 nabídkou a prodejem některých tonerových kazet pro laserové tiskárny Hewlett Packard.
Společnost Canon se snaží o získání soudního zákazu prodeje a na náhradu škody.

patent_EP2087407B1

Zdroj: European Patent Office. EUROPEAN PATENT SPECIFICATION. [online]. <https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2087407&ki=B1&cc=EP>.

Evropský patent – publikace č. EP2087407, byl podán 25. prosince 2007, zveřejněn byl 17. července 2013. Patent je určen pro 32 států, mimo jiné i pro Českou republiku a Slovenkou republiku. Celý patent je publikován zde: https://register.epo.org/application?number=EP07860559&tab=main. Přesná specifikace patentu je zde: https://data.epo.org/publication-server/pdf-document?pn=2087407&ki=B1&cc=EP.

Dle našich zjištění obsahuje databáze European Patent Office velké množství patentů týkajících se běžně nabízených tonerů a inkoustových cartridgí platných pro Českou republiku. Společnost Canon ve svém prohlášení uvádí, že je „i nadále odhodlána pokračovat ve vymáhání svých práv proti těm, kteří nerespektují duševní vlastnictví společnosti Canon„. Je tedy možné očekávat další stížnosti na porušování patentů proti dalším společnostem a to i těm, které podnikají na území České republiky.

Téměř každý toner je chráněn patenty, přičemž prodejem tonerů chráněných patenty platnými pro danou zemi dochází k zásahu do těchto patentů a prodejce se vystavuje významným rizikům spojeným s porušením patentů. Rizika

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

Zdroj:
RecyclingTimes Media. Canon Sues Pelikan Companies in Germany. [online]. Poslední revize 15. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.irecyclingtimes.com/index.php?route=news/news_column/article&news_column_id=9&news_id=4183>.

RecyclingTimes Media. Armor Will Defend its Position Against Canon’s Complaint. [online]. Poslední revize 25. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.irecyclingtimes.com/index.php?route=news/news_column/article&news_column_id=9&news_id=4230>.