Canon podal žalobu pro porušení patentu proti produktům LD Products a požaduje soudní spor

Canon podal žalobu na společnost LD Products z důvodu porušení amerického patentu Canon č. 8 588 646 B2 s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tváření obrazu“. Tento patent popisuje a nárokuje mimo jiné procesní kazetu pro použití s ​​elektrofotografickým zařízením pro vytváření obrazu, jako je laserová tiskárna. Patent zahrnuje fotosenzitivní buben, otáčející se válec, který lze kontaktovat s fotosenzitivním bubnem, rám nesoucí fotosenzitivní buben a otáčející se válec a část pro přijímání rotační síly.

Společnost Canon tvrdí, že společnost LD „se zabývá výrobou, dovozem, prodejem a / nebo nabídkou prodeje náhradních tonerových kazet […] pro tiskárny“ a že porušuje patent společnosti Canon č. 8 588 646 B2“. Canon dále uvádí, že společnost LD Products prodávají tyto kazety prostřednictvím svého obchodu „LD Products“ na stránkách Amazon.com a na svých vlastních webových stránkách ldproducts.com.


Autor: LD Products
 

Právní dokumenty dále uvádějí, že žalovaný „přímo porušil a přímo porušuje patent „646“ tím, že vyrábí, používá, prodává a / nebo nabízí k prodeji ve Spojených státech a / nebo dováží do tonerových kazet Spojených států amerických vynález definovaný jedním nebo více patentovými nároky“.

Společnost Canon rovněž obviňuje společnosti LD Products z nepřímého porušování patentu prostřednictvím „podněcování přímého porušení tohoto patentu ze strany zákazníků“, kteří nakupují jimi nabízené produkty.

Generální ředitel společnosti LD Products, Aaron Leon komentoval soudní proces médiím. V tomto komentáři přesvědčoval zákazníky, aby používali tonery LD Products a to i přesto, že mu bylo známo podání žaloby ze strany společnosti Canon včetně „podněcování přímého porušení tohoto patentu ze strany zákazníků“.

Společnost Canon na základě tohoto komentáře pozměnila žalobu tak, že zahrnuje i patenty USA č. 7,869,740 B2 (dále jen „patent 740“) s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tváření obrazu“, patent US č. 8,165,494 B2 („patent 494“), s názvem „Procesní kazeta, která má člena, který má sílu přijímat konec pohyblivý do pozice pryč od pouzdra kazety“, US patent č. 8,971,760 B2 („patent 760“) s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tváření obrazu“, US patent č. 9,494,916 B2 (dále jen „patent 916“) s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tvorbu obrazu“, US patent č. 9,857,763 B2 („patent 763“) s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tváření obrazu“, jakož i patent US Č. 10,162,304 B2 („patent 304“) s názvem „Procesní kazeta a zařízení pro tváření obrazu“.

Na základě tohoto podněcování zákazníků k porušování patentové ochrany Canon tak došlo k výraznému rozšíření žaloby a dramatickému nárůstu očekávané výše škody.

Společnost Canon požaduje odpovídající náhradu škody za protiprávní jednání, jakož i za uhrazení jejích právních nákladů a další odškodné, které bude soud považovat za správné.

Canon vyžaduje soudní proces.

 

Patent US 8,588,646 B2:
https://patents.google.com/patent/US8588646B2

Patent US 7,869,740 B2:
https://patents.google.com/patent/US7869740B2

Patent US 8,165,494 B2:
https://patents.google.com/patent/US8165494B2

Patent US 8,971,760 B2:
https://patents.google.com/patent/US8971760B2

Patent US 9,494,916 B2:
https://patents.google.com/patent/US9494916B2

Patent US 9,857,763 B2:
https://patents.google.com/patent/US9857763B2

Patent US 10,162,304 B2:
https://patents.google.com/patent/US10162304B2 

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Canon pursues LD Products for patent infringement. Poslední revize 22. 03. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-pursues-ld-products-for-patent-infringement/>.

The Recycler. Canon ups the ante against LD Products. Poslední revize 01. 05. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-ups-the-ante-against-ld-products/>.