Canon vyhrál další patentové spory s výrobci kompatibilních tonerových kazet

Společnost Canon oznámila další úspěch při prosazování ochrany svého patentového práva v oblasti tonerových kazet. Společnost Canon úspěšně uzavřela několik sporů započatých již v roce 2021 se společnostmi Ninestar, LD Products a jejími dceřinými společnostmi, Supplies Guys a Easy Group.

 

 

Spory na ochranu své patentované technologie tonerových kazet společnost Canon zahájila v roce 2021. Spory zahromovaly dvě vyšetřování Mezinárodní obchodní komise (ITC) a četné žaloby okresních soudů. Canon podal každou žaloby dne 8. března 2021 z důvodů porušení patentů společnosti Canon v USA č. 10 209 667, 10 289 060, 10 289 061, 10 295 957, 10 488 814, 10 496 032, 10 496 033, 10 514 654, 10 520 881 a 10 520 882.Žaloby byly podány na společnosti Ninestar Corporation, Ninestar Image Tech Limited, Ninestar Technology Company a Static Control Components, Inc. (společně Ninestar), stejně jako LD Products, Inc., The Supplies Guys, Inc. a Easy Group, LLC.

Všechny soudní spory byly vyřešeny tak, že Ninestar, LD Products, Supplies Guys a Easy Group souhlasily s žalobami a dříve vydanými předběžnými opatřeními, které zakazují další prodej tonerových kazet porušujících patenty a dále odškodněním, které vyplatí společnost Ninestar společnosti Canon. Výše tohoto odškodnění není známa.

Tato nejnovější usnesení znamenají úspěšný závěr souboru opatření, které Canon zahájila v roce 2021 na ochranu své patentované technologie tonerových kazet.

Díky těmto nejnovějším usnesením získala společnost Canon trvalé soudní příkazy proti více než dvěma desítkám výrobců, dovozců a distributorů tonerových kazet porušujících autorská práva a také dva příkazy k obecnému vyloučení (GEO) od Mezinárodní obchodní komise (ITC), které zakazují dovážet tonerové kazety porušujícího autorská práva do USA, dodávat tonerové kazety a komponenty po dobu platnosti uplatněných patentů, bez ohledu na zdroj.

Rozhodnutím příkazy k obecnému vyloučení (GEO) je zakázáno do USA dovážet jakékoliv neoriginální tonerové kazety chráněné patenty USA č. 10 209 667, 10 289 060, 10 289 061, 10 295 957, 10 488 814, 10 496 032, 10 496 033, 10 514 654, 10 520 881 a 10 520 882.

Jedná se mimo jiné o tonery Canon CRG-51, Canon CRG-52, Canon CRG-53 / CRG-53L, Canon CRG-55 / CRG-55L, Canon CRG-57, Canon CRG- 58, Canon CRG-62.

 

Dotčené patenty:
US10209667;
US10289060;
US10289061;
US10295957;
US10488814;
US10496032;
US10496033;
US10514654;
US10520881;
US10520882.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion of U.S. patent lawsuits against Ninestar and others. [online]. Poslední revize 21. 04. 2023. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2023/20230421a.html>