Canon vyhrál další soudní spor v USA

Společnost Canon v březnu roku 2018 zahájila spory z důvodu porušování patentové ochrany s 49 prodejci kompatibilních tonerových kazet. Jednou z žalovaných firem byla i společnost  V4Ink, Inc., který později oznámila svůj úmysl vzdát se jakékoliv další obrany při vyšetřování.

V květnu 2019 podala společnost Canon další stížnost na V4Ink, Inc., ve které obviňuje společnost V4Ink, Inc. z porušení amerických patentů společnosti Canon číslo:
US 8,588,666;
US 7,869,740;
US 8,165,494;
US 8,971,760;
US 9,494,916;
US 9,857,763;
US 10,162,304;

 

 

Společnost Canon tvrdí, že společnost V4Ink, Inc. „se zabývá výrobou, dovozem, prodejem a / nebo nabídkou prodeje tonerových kazet (dále jen „Accused Products“) pro tiskárny, včetně tonerových kazet pro použití v některých laserových tiskáren Canon a HP Color…“ .„Jak je uvedeno v podnětu, společnost V4INK prodává tonerové kazety, které porušují patenty společnosti Canon pro použití v různých modelech laserových tiskáren Canon a HP. Patří sem laserové tiskárny, které přijímají modely tonerových kazet Canon 116, 131 a 131II a modely tonerových kazet HP 125A, 128A, 131A a 305A. V4INK prodává tonerové kazety porušující patenty online, a to i prostřednictvím svých webových stránek, v4ink.com.“ „Žalované činy, na které se tato žaloba odvolává, jsou škodlivé a budou i nadále působit nenapravitelnou újmu a škodu společnosti Canon, pro kterou neexistují odpovídající právní prostředky nápravy.“

 

 

Canon uzavřel další várku sporů s prodejci kompatibilních tonerů
Canon podal žalobu na 49 dovozců a prodejců kompatibilních tonerových kazet!
Canon uzavřel další z řady soudních sporů v USA
Canon docílil dalšího zákazu prodeje a získal další náhradu škody
Canon vítězně uzavřel další soudní spor

 

 

Canon proto požadoval předběžné a trvalé soudní příkazy omezující veškerou činnost, kterou společnost V4Ink, Inc. porušuje patentovou ochranu. Společnost Canon rovněž žádá soud, aby nařídil společnosti V4Ink, Inc. přiměřenou náhradu za protiprávní jednání a dále i veškeré právní poplatky a náklady vzniklé společnosti Canon v souvislosti se soudním sporem.

Dne 21. října 2019 soudní dvůr vydal rozsudek a trvalý soudní příkaz proti V4Ink Inc., který trvale zakazuje činnosti V4Ink týkající se žalovaných produktů a jakýchkoli jiných výrobků, které porušují některý z výše uvedených patentů a neodlišují se od žalovaných výrobků.

 

Patenty, kterých se spor týká:

Patent USA 8,588,666;:
https://patents.google.com/patent/US8588666/

Patent USA 7,869,740:
https://patents.google.com/patent/US7869740/

Patent USA 9,841,727:
https://patents.google.com/patent/US8165494/

Patent USA 9,841,728:
https://patents.google.com/patent/US8971760/

Patent USA 9,841,729:
https://patents.google.com/patent/US9494916/

Patent USA 9,857,764:
https://patents.google.com/patent/US9857763/

Patent USA 9,857,765:
https://patents.google.com/patent/US10162304/

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Canon Inc. Canon announces conclusion of toner cartridge patent lawsuit in United States. [online]. Poslední revize 24. 10. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20191024a.html>.

Canon Inc. Canon files new toner cartridge-related patent infringement lawsuit in U.S. [online]. Poslední revize 09. 05. 2019. Dostupný z WWW: <https://global.canon/en/news/2019/20190509a.html>.

The Recycler. Canon files another US lawsuit. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 09. 05. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-files-another-us-lawsuit/>.