Canon vysoudil obří náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerových kazet

V roce 2015 společnost Canon požádala Komisi USA pro mezinárodní obchod (United States International Trade Commission (USITC)) o vydání rozhodnutí o trvalém příkazu vyloučení dovozu kompatibilních tonerových kazet, porušujících patentovou ochranu Canon společnostmi General Plastics a Color Imaging.

Spor poté pokračoval k okresnímu soudu v Georgii (US District Court for the Northern District of Georgia, Atlanta Division), který vydal v roce 2017 rozhodnutí, ve kterém nařizuje prodejci General Plastics uhradit společnosti Canon 3,7 milionu USD (zhruba 80 000 000 Kč) a Color Imaging 890 000 USD (zhruba 20 000 000 Kč).

 

 

Canon vysoudil náhradu škody od prodejců kompatibilních tonerů v hodnotě přes 100 milionů korun!

 

 

Obě společnosti se proti tomuto rozhodnutí odvolala, ale odvolání bylo zamítnuto. V únoru roku 2018 byl společnosti Canon udělen trvalý příkaz a došlo k navýšení škody o celých 20 %.

Společnost Color Imaging vydala v srpnu 2018 prohlášení, že obě strany dosáhly dohody o vypořádání.

„Společnost Canon a společnost Color Imaging Inc. souhlasily s vyřešením probíhajícího soudního sporu u Amerického okresního soudu pro severní okres Georgie, který se týkal údajného porušení patentu Canon 7,647,012 společností Color Imaging. Společnost Color Imaging souhlasí s rozsudkem a trvalým příkazem, který ji zakazuje vyrábět, dovážet, používat, prodávat a nabízet k prodeji tonerové kazety, u kterých společnost Canon uvádí porušení patentové ochrany.“

Ten samí den vydala společnost General Plastic Industrial Co., Ltd. obdobné prohlášení: „Společnost Canon a společnost General Plastic Industrial Co., Ltd. (GPI) se dohodly, že vyřeší své soudní řízení Amerického okresního soudu pro severní okres Georgie, který se týkal údajného porušení patentu Canon 7,647,012 společností GPI. Společnost GPI souhlasí s rozsudkem a trvalým příkazem, který ji zakazuje vyrábět, dovážet, používat, prodávat a nabízet k prodeji tonerové kazety, u kterých společnost Canon uvádí porušení patentové ochrany. V rámci tohoto usnesení GPI také souhlasí, že zaplatí společnosti Canon nezveřejněnou částku.“

Pokud by obě společnosti uhradily pouze udávanou škodu, bez nákladů vedení sporu, může celková částka dosahovat hodnoty 5,5 milionu dolarů, tedy zhruba 120 milionů korun.

Vyjádření společnosti Canon k tomuto případu není dostupné.

 

Patent USA 7,647,012:
https://patents.google.com/patent/US7647012

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Canon vs GPI case comes to a close. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 09. 08. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-vs-gpi-case-comes-to-a-close/>.

The Recycler. Canon vs Color Imaging case concludes. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 09. 08. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-vs-color-imaging-case-concludes/>.

The Recycler. Update: Color Imaging & GPI vs. Canon: The fight continues. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 23. 11. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/update-color-imaging-gpi-vs-canon-the-fight-continues/>.

The Recycler. Canon awarded $4.5m in toner bottle case. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 22. 06. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/canon-awarded-4-5m-in-toner-bottle-case>.