Celkové množství rozhodnutí o zabavení tonerových a inkoustových kazet porušujících patenty v USA překonalo rok 2015

United States International Trade Commission (USITC) vydala další tři nařízení k zabavení a propadnutí tonerových či inkoustových kazet v souvislosti s ochrannou práva duševního vlastnictví originálních výrobců spotřebního materiálu. V roce 2016 je to již 61 nařízení a došlo tím k překonání množství zabavení výrobků za porušení patentu v roce 2015, kdy bylo vydáno 60 nařízení.

Všechna tři nově vydaná nařízení byla vydána proti společnosti Audioland Electronic Corporation a to pro porušení patentů chránících inkoustové kazety HP a inkoustové kazety Epson. U inkoustových kazet HP se jedná o ochranu tonerových kazet již z roku 2011, lze tedy předpokládat, že se jedná o náplně do již výběhových modelů tiskáren.

V případě porušení patentů společnosti Epson se jedná o důsledek stížnosti z 23. prosince 2014 na 19 výrobců neoriginálního spotřebního materiálu, je tedy patrné, že Audioland Electronic Corporation se pokusila do USA dovézt neoriginální inkoustové kazety od jednoho z těchto 19 výrobců:

– Aomya Printer Consumables (Zhuhai) Co., Ltd.
– Chancen Co., Ltd.
– Dongguan OcBestjet Printer Consumables Co., Ltd.
– Huebon Co., Ltd.
– InkPro2day, LLC
– Kingway Image Co., Ltd.
– Nano Business & Technology, Inc.
– OcBestjet Printer Consumables (HK)Co., Ltd.
– Orink Infotech International Co., Ltd.
– Ourway Image Co., Ltd.
– Shanghai Orink Infotech International Co., Ltd.
– Yotat (Zhuhai) Technology Co., Ltd.
– Yotat Group Co., Ltd.
– Zhuhai Chinamate Technology Co., Ltd.
– Zhuhai Nano Digital Technology Co., Ltd.
– Zhuhai National Resources & Jingjie Imaging, Products Co., Ltd.
– Zhuhai Rich Imaging Technology Co., Ltd.
– Zhuhai Richeng Development Co., Ltd.
– Zinyaw LLC

Inkoustové kazety těchto výrobců jsou dle zjištění Asociace renovátorů tonerů dováženy i do České republiky, dovozcům a prodejcům tak kromě zákazu prodeje a povinnosti stažení výrobků z trhu hrozí náhrada škody originálním výrobcům a dále riziko odnětí svobody.

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
40/2009 Sb., ZÁKON ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Seizure orders pass 2015 total. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 20. 09. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/seizure-orders-pass-2015-total>.

The Recycler. US ITC issues final HP inkjet determination and exclusion order. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 10. 2011. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/usitc-issues-final-hp-inkjet-determination-and-exclusion-order>.

United States International Trade Commission. 3048.  [online]. Poslední revize 23. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.usitc.gov/3048.htm>.

Česko. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. [online]. 230 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=68040&nr=40~2F2009~20Sb.&ft=pdf>.