Dle studie HP dosahuje prodej padělaného spotřebního materiálu 85 miliard Kč

Společnost Hewlett-Packard Development Company, L.P. vyjádřila hodnotu dopadu prodeje padělků spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje na neuvěřitelných 3 500 000 000 USD – 85 000 000 000 Kč (85 miliard Kč). Pro představu schválený schodek státního rozpočtu celé České republiky na rok 2015 je 100 miliard Kč.

Jedná se však pouze úplné padělky – o výrobky, které nejsou HP a přesto jsou označeny a prodávány jako výrobky HP.

Celková ztráta z při z prodeje všech padělků (to znamená po započtení výrobků porušujících patenty prodávaných pod jiným obchodním názvem) tak bude ještě výrazně – až o několik řádů vyšší.

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

Zdroj:
LEŽATKA, Radek. Ministerstvo financí České republiky. Poslanecká sněmovna schválila státní rozpočet na rok 2015. Poslední revize 10. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/poslanecka-snemovna-schvalila-statni-roz-19925>.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP fights counterfeit printing supplies. Dostupný z WWW: <http://h20621.www2.hp.com/video-gallery/us/en/corporate/F02930E9-E7DF-46C0-B39D-97B2655BE9CB/r/video/>.