Ekoznačka Evropské unie by mohla být udělována i tonerovým kazetám a používána jako podmínka výběrového řízení

Evropská unie připravuje proces revize ekoznaček pro zadávání veřejných zakázek zobrazovacích zařízení. K tomuto procesu sbírá informace od výrobců a sdružení podnikajících v oblasti tiskových kazet. Vyplněním dotazníku můžete pomoci v procesu tvorby nových podmínek umisťování renovovaných tonerových a inkoustových kazet na trh. Proto neváhejte s vyplněním dotazníku.

Dotazník obsahuje 9 jednoduchých otázek, z nichž 4 jsou identifikační, včetně „Which of the following options best represents the type of organization you represent (please select only one)? a možnost odpovědi Industry – „Manufacturer of auxiliary products (e.g. cartridge, toner).“ Která z následujících možností nejlépe vystihuje typ organizace, kterou zastupuje (vyberte pouze jednu možnost)?
Průmysl – výrobce pomocných prostředků (např. cartridge, tonery). Je tedy patrné, že Evropská unie se zabývá využitím ekoznačky i pro odvětví tonerů a inkoustů.

Jako klíčová se jeví otázka: „What factors do you think would encourage uptake of the EU Ecolabel for imaging equipment?“ a možnost odpovědi „Using the label as a mean of proof in procurement activities“, tedy jaké podle vás podpoří využívání ekoznačky EU pro zobrazovací zařízení?, s možností odpovědi používání označení jako podmínky pro účast ve veřejných zakázkách. Je tedy patrné, že jedním z cílů je zavést takzvané štítkování do výběrových řízení na tonerové kazety.

Proto je velmi důležité pro všechny renovátory vyplnit dotazník, který je přístupný zde: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IEGPPSurvey2017

Dotazník bude přístupný pouze do 27. března 2017.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)