Energetická účinnost tiskáren a kopírek se zvýšila o více než třetinu

Jedna z dobrovolných dohod schválených Evropskou komisí (The Voluntary Agreement (VA)), vyžaduje, aby výrobci, kteří se dobrovolně přihlásí k dodržování této dohody, respektovali přísnou sadu požadavků na konstrukci spotřebičů, jejichž cílem je snížení spotřeby elektrické energie, zvýšení schopnosti recyklovatelnosti a optimalizace využití papíru. Jedná se o dohodu vzniklou iniciativou samotných výrobců tiskáren a kopírovacích zařízení, k dodržování této dohody se mohou výrobci zavázat zcela dobrovolně. Dohoda vypracovaná z iniciativy výrobců byla schválena Evropskou komisí.

EuroVaPrint_logoZe zprávy týkající se oblasti energetické účinnosti (Energy Efficiency Report), vydávané nezávislou komisí realizující dohled nad dodržování dohody The Voluntary Agreement (VA) plyne, že výrobci tiskáren a kopírek, kteří se stali signatáři této dohody, výrazně zvýšili energetickou účinnost těchto zařízení.

Mezi roky mezi roky 2011 až 2014 došlo u tiskáren a kopírovacích strojů signatářů této dohody ke snížení spotřeby elektrické energie v průměru o 35,6 %.

Na trhu došlo dále k významnému úbytku výrobků nesplňujících kritéria dohody VA. Dle zprávy nezávislého kontrolního orgánu došlo ke snížení prodejů i spotřeby elektrické energie takových výrobků o jednu polovinu. Na trhu Evropské unie již 99% výrobků splňuje kritéria dohody VA.

Dohoda byla navržena v rámci sdružení výrobců zobrazovacích zařízení EuroVAprint. Členy tohoto sdružení jsou všichni hlavní výrobci zobrazovací zařízení působících na Evropském trhu.

Pro výrobce, kteří se dobrovolně rozhodnou přistoupit k této dohodě se pak stává závaznou. V současné době má dohoda 15 signatářů, z nich vyjma jedné výjimky všichni signatáři působí v oblasti tiskáren a kopírovacích zařízení působí i na českém trhu.

Současní signatáři dohody jsou:

 • Brother
 • Canon
 • Dell
 • Epson Europe
 • Hewlett Packard Inc
 • Konica Minolta
 • Kyocera Document Solutions
 • Lexmark
 • Oki
 • Panasonic
 • Ricoh
 • Samsung
 • Sharp
 • Toshiba
 • Xerox

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
SAVVAS, Antony. ChanelBizz. Printer makers slash energy consumption to please Europe. [online]. Paris: NetMediaEurope. Poslední revize 14. 03. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.channelbiz.co.uk/2016/03/14/printer-makers-slash-energy-consumption-to-please-europe>.

Eurovaprint. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eurovaprint.eu>.