Epson podává stížnost na výrobce neoriginálního spotřebního materiálu

Podle Komise spojených států pro mezinárodní obchod (USITC), podal výrobce tiskáren a spotřebního materiálu Epson 23. prosince 2014 stížnost na 19 výrobců neoriginálního spotřebního materiálu.

Stížnost podal Paul F. Brinkman jménem společností Epson Portland Inc., Epson America, Inc., a Seiko Epson Corporation. Stížnost je směřována na porušení 5 patentů u některých inkoustových kazet a jejich komponent.

Podle dalších zjištění se jedná se o patenty pod čísly 8366233, 8454116, 8794749, 8801163 a 8882513.

Stížnost byla podána na tyto firmy:

– Aomya Printer Consumables (Zhuhai) Co., Ltd.
– Chancen Co., Ltd.
– Dongguan OcBestjet Printer Consumables Co., Ltd.
– Huebon Co., Ltd.
– InkPro2day, LLC
– Kingway Image Co., Ltd.
– Nano Business & Technology, Inc.
– OcBestjet Printer Consumables (HK)Co., Ltd.
– Orink Infotech International Co., Ltd.
– Ourway Image Co., Ltd.
– Shanghai Orink Infotech International Co., Ltd.
– Yotat (Zhuhai) Technology Co., Ltd.
– Yotat Group Co., Ltd.
– Zhuhai Chinamate Technology Co., Ltd.
– Zhuhai Nano Digital Technology Co., Ltd.
– Zhuhai National Resources & Jingjie Imaging, Products Co., Ltd.
– Zhuhai Rich Imaging Technology Co., Ltd.
– Zhuhai Richeng Development Co., Ltd.
– Zinyaw LLC

Jedná se o výrobce, jejichž produkty jsou ve velké míře dováženy do České republiky. V České republice jsou hojně zastoupeny výrobky z města Zhuhai (česky Ču-chaj, jedná se o město a městskou prefekturu s průmyslovou zónou v Čínské lidové republice, kde je soustředěna výroba tonerů a inkoustových náplní porušujících autorská práva. Díky výhodné poloze v deltě Perlové řeky do Tichého oceánu je zajištěna snadná kontejnerová přeprava do Evropy) a dále výrobky firmy Orink Infotech International Co., Ltd. Tyto výrobky jsou prodávány pod desítkami různých názvů (ať už samostatnými obchodními značkami či přímo pod názvy českých eshopů.

Prodejci, ale i kupující, pokud je použijí ve své obchodní činnosti, hrozí rizika spojená s porušením patentů a průmyslových vzorů (jako je náhrada škody držitelům patentů a průmyslových vzorů, náhradu škody těm, kdo prodávají výrobky neporušující legislativní normy), současně jsou však i trestně odpovědní podle ustanovení § 269 tr. zákona.

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty bude pachatel potrestán,
a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo
c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
40/2009 Sb., ZÁKON ze dne 8. ledna 2009, trestní zákoník

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

Zdroj:
United States International Trade Commission. 3048.  [online]. Poslední revize 23. 12. 2014. Dostupný z WWW: <http://www.usitc.gov/3048.htm>.
Česko. Zákon č. 40/2009 Sb. ze dne 8. ledna 2009 trestní zákoník. [online]. 230 s. (PDF). Dostupný z WWW: <http://portal.gov.cz/app/zakony/download?idBiblio=68040&nr=40~2F2009~20Sb.&ft=pdf>.