EU zahájila konzultace k návrhu cirkulární ekonomiky

Evropská komise 28. května 2015 zahájila 12-týdenní veřejnou konzultaci ke svému návrhu cirkulární ekonomiky.

Návrhy vzešlé z těchto připomínek budou komisí posouzeny  je možné jejich zapracování do návrhu kruhové ekonomiky, který bude předložen do konce roku 2015.

Cirkulární ekonomika řeší celý životní cyklus výrobku s cílem minimalizace tvorby odpadu. Maximální důraz je tak kladen na možnost recyklace výrobku.

Konzultovaný návrh obsahuje legislativních nástroje, finančních nástroje a další nástroje. Konzultace potrvá do 20. srpna 2015 a vybízí k podávání návrhu ve všech částech ekonomického cyklu, od občanů, orgánů veřejné správy, podniků a vládních a nevládních stran. Samostatná veřejná konzultace o omezení odpadu již probíhá.

Logo Evropská komiseKomise bude 25. června 2015 hostit konferenci zainteresovaných stran v Bruselu, výsledky této konference se následně promítnou do konzultačního procesu.

Cirkulární ekonomika je obrovskou příležitostí pro renovované tonerové kazety a renovované inkoustové kazety. Není lepší ukázky rozdílu mezi současným nevyhovujícím a žádoucím stavem. Takzvané kompatibilní (alternativní) tonerové kazety a inkoustové kazety po použití končí v směsném odpadu a není možné je dále využít – jak z důvodu technického řešení, které neumožňuje jejich renovaci, tak z důvodu patentové ochrany OEM výrobců. Naprostým opakem je renovovaná tonerová kazeta, kdy se k renovaci použije okolo 75% materiálu původní tonerové nebo inkoustové kazety a dochází tak k obrovské úspoře ve spotřebě platů.

První místopředseda komise Frans Timmermans řekl: „Budoucí hospodářský rozvoj Evropy musí být součástí trvale udržitelného rozvoje.

Vícepresident Jyrki Katainen řekl: „Větším posunem směrem k udržitelné cirkulární ekonomice lze vytvořit win-win řešení a poskytnout Evropě novou konkurenční výhodu. Chceme, aby byl předložen komplexní akční plán s pobídkami pro spotřebitele i pro podniky, aby se efektivněji využívali zdroje. K tomu potřebujeme vstup od zúčastněných stran ve všech částech hodnotového řetězce.

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

Zdroj:
Letsrecycle.com. EU circular economy consultation launched. [online]. Beaconsfield: Environment Media Group Ltd . Poslední revize 28. 05. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.letsrecycle.com/news/latest-news/eu-circular-economy-consultation-launched>.