Evropská unie neplní své recyklační plány – není se čemu divit

Podle zprávy auditorů Evropského účetního dvora nesplní Evropská unie své vlastní recyklační plány. Není se, však čemu divit, Evropská komise totiž přijímá opatření na zavádění a podporu cirkulární ekonomiky, snižování emisí a recyklaci plastu, která jsou ale absolutně odtržená od skutečného světa.

Cílem Evropské unie je do roku 2025 recyklovat 50 procent plastových odpadů, do roku 2030 je pak cílem recyklovat 55 procent plastových odpadů. Současný trend je však takový, že je produkováno a spalováno výrazně větší množství plastů, než je recyklováno a očekává se další výrazný nárůst spalování.

Pro zvrácení tohoto trendu chystá Evropská komise na rok 2021 nová pravidla. Tato pravidla spočívají v zavedení daně z nerecyklovaných plastů. Z této daně chce Evropská komise pak spolufinancovat příští unijní rozpočet.

 

 

K podobě zavedení této daně jsme však hodně skeptičtí. Vědecký orgán Evropské unie „Společné výzkumné středisko (JRC“), jehož cílem je zavádění opatření podpory zelených nákupů veřejným sektorem, od roku 2018 do roku 2020 připravoval pravidla zeleného nákupu tonerových a inkoustových kazet. Po dvou letech práce Evropská komise schválila dokument, který vůbec nerozlišuje renovované tiskové kazety pocházejí z cirkulární ekonomiky a jednorázové „čínské“ tiskové kazety, které jsou produktem lineární ekonomiky, přičemž velmi jednoduché a v reálné praxi použitelné řešení pro nákup renovovaného spotřebního tiskového materiálu je k dispozici. Toto řešení stačilo aplikovat do podoby Evropského dokumentu. Na místo toho byl vypracován a schválen nový dokument, který je v praxi jen velmi omezeně použitelný.

 

 

Hodně nepovedená pravidla Evropské unie pro zelený nákup tonerů

 

 

Navíc v tomto případě, čím větší bude prodej jednorázových plastů zatížených daní, tím větší bude příjem do unijního rozpočtu. Oprávněně se tak je možné obávat, že daněny budou nově vyrobené i renovované plasty, nebo naopak, daněny nebudou žádné, protože dovozci je nově vyrobené plasty označí jako renovované. U tonerových kazet se tak dnes již běžně děje.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
ABNETT, Kate. Reuters. EU falling behind on plastic recycling targets, auditors say. [online]. New York: Thomson Reuters. Poslední revize 08. 10. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.reuters.com/article/us-eu-environment-plastics-idUSKBN26R1JC>.