Globální prodeje tiskáren za 2. čtvrtletí roku 2017

Analytická společnost IDC vydala zprávu o celosvětové distribuci tiskových periferních zařízení za období druhého čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s druhým čtvrtletím roku 2016. Analýza zahrnuje tiskárny, multifunkční tisková zařízení a digitální kopírovací stroje velikosti A2 až A4. Analýza neobsahuje segment pokladních tiskáren, plotterů a ostatních specializovaných tiskáren.

V meziročním srovnání došlo k mírnému růstu celého trhu. Za 2. čtvrtletí roku 2016 bylo prodáno 23 145 340 kusů zařízení, za stejné čtvrtletí roku 2017 bylo prodáno 23 310 042 kusů. Došlo tak k nárůstu prodejů o 164 702 kusů tiskáren. Celkové tempo růstu zpomaluje, při meziročním srovnání 1. čtvrtletí roku 2017 došlo oproti 1. čtvrtletí roku 2016 k nárůstu o 286 686 kusů tiskáren.

 

První čtvrtletí roku 2017 ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2016

 

Oproti předcházejícímu roku tak došlo k celkovému nárůstu trhu o 0,7%.

 

Výrobce Ks
2Q 2017
Tržní podíl
2Q 2017
Ks
2Q 2016
Tržní podíl
2Q 2016
Změna podílu
2Q17 / 2Q16
HP 8 588 270 36,8 % 8 477 117 36,6 % 1,3 %
Canon 4 896 055 21 % 4 771 991 20,6 % 2,6 %
Epson 3 958 303 17 % 3 940 582 17 % 0,4 %
Brother 1 777 719 7,6 % 1 700 221 7,3 % 4,6 %
Samsung 858 754 3,7 % 910 959 3,9 % -0,6 %
Ostatní 3 230 941 13,8 % 3 344 470 14,4 % -0,3 %
Celkem 23 310 042 100 % 23 145 340 100 % 0,7 %

 

Největším prodejcem i nadále zůstává společnost HP se stabilním tržním podílem 36,8 %. Druhým největším prodejcem je společnost Canon s mírně rostoucím tržním podílem 21 %. Třetí příčku obsadila společnost Epson, která si svůj tržní podíl stabilně drží. Výrazný nárůst prodejů zaznamenala společnost Brother + 4,6 %.

 

Meziroční srovnání prodeje v kusech

Výrobce Ks 2Q 2017 Ks 2Q 2016 Změna
HP 8 588 270 8 477 117 111 153
Canon 4 896 055 4 771 991 124 064
Epson 3 958 303 3 940 582 17 721
Brother 1 777 719 1 700 221 77 498
Samsung 858 754 910 959 -52 205
Ostatní 3 230 941 3 344 470 -113 529
Celkem 23 310 042 23 145 340 164 702

 

Oproti stejnému čtvrtletí předcházejícího roku prodala nejvíce dodatečných kusů společnost Canon, 124 064 kusů tiskáren. Druhý nejvyšší nárůst získala společnost HP, která prodala o 111 153 kusů tiskáren více. Překvapivé je třetí místo společnosti Brother s nárůstem prodejů o 77 498 kusů. Od oznámení převzetí společnosti Samsung ze strany HP klesají společnosti Samsung prodeje, v meziročním srovnání 2. čtvrtletí o 52 205 kusů. Největší pokles zaznamenali ostatní výrobci, kteří prodali o 113 529 kusů tiskáren méně. Mezi tyto výrobce patří zejména společnosti Kyocera, Lexmark, OKI, Ricoh či Xerox.

 

Čtvrtletní srovnání prodeje v kusech

2Q 2017 1Q 2017 Změna
HP 8 588 270 8 633 209 -44 939
Canon 4 896 055 4 545 181 350 874
Epson 3 958 303 4 223 698 -265 395
Brother 1 777 719 1 787 254 -9 535
Samsung 858 754 973 048 -114 294
Ostatní 3 230 941 3 243 994 -13 053
Celkem 23 310 042 23 406 384 -96 342

 

Ve srovnání 1 a 2 čtvrtletí roku 2017 došlo k poklesu prodejů o 96 342 kusů, přičemž k poklesu prodejů došlo u všech prodejců vyjma společnosti Canon, která naopak zaznamenala velmi významný nárůst prodejů o 350 874 kusů zařízení.

 

O International Data Corporation (IDC):
International Data Corporation (IDC) je přední světový poskytovatel obchodních informací, poradenských služeb a analýz trhu informačních technologií, telekomunikací a spotřebitelských technologií. Společnost zaměstnává více než 1100 analytiků na celém světě, nabízí globální, regionální a místní znalosti o technologických a průmyslových příležitostech a trendech ve více než 110 zemích světa. Analýzy a znalosti IDC pomáhají odborníkům v oblasti informačních technologií, odborníkům v oblastí obchodního vedení společností a investic rozhodovat na základě zjištěných obchodních a technologických skutečností v dosahování klíčových obchodních cílů. Analytická společnost IDC byla založena v roce 1964, jejím výhradním vlastníkem je International Data Group (IDG), globální leader v oblasti médií, zpracování dat a marketingu. Veškeré informace o IDC jsou dostupné a http://www.idc.com.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:
IDC. Press Release. Worldwide Hardcopy Peripherals Shipments Continue to Show Modest Growth in the Second Quarter, According to IDC. [online]. Framingham: IDC Research, Inc. Poslední revize 09. 06. 2017. Dostupný z WWW: <http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS42774617>.