Globální trh spotřebního materiálu pro tiskárny dosáhne do roku 2020 hodnoty 825 miliard Kč

Technavio ve své výzkumné zprávě předpokládá pomalý růst hodnoty globálního trhu spotřebního materiálu pro tiskárny až na hodnotu 33 miliard USD (825 miliard Kč) v roce 2020. Jako jeden z hlavních globálních faktorů růstu trhu označuje zvýšenou poptávku po inkoustových tiskárnách a souvisejícího spotřebního materiálu, v důsledku technologických pokroků, které umožňují širší škálu použití inkoustových tiskáren v stávajících i nově vznikajících odvětvích. Vliv na zvýšení poptávky bude mít i integrace cloudového, bezdrátového a vzdáleného tisku, či rostoucí poptávka po osobních počítačích a noteboocích.

rustZpráva dále uvádí velmi zajímavý údaj za rok za rok 2015, kdy podle průzkumu Technavio tvořil trh originálního spotřebního materiálu celých 82% tržeb, zatímco trh neoriginálního spotřebního materiálu (kompatibilního a renovovaného) představoval pouze 18% tržeb. Technavio předpokládá další nárůst podílu trhu originálního spotřebního materiálu do roku 2020.

Dle Technavio je možné na trhu spotřebního materiálu pro tiskárny v budoucím období očekávat řadu fúzí a akvizicí.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Global printer supplies worth $33 billion by 2020. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 07. 06. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/global-printer-supplies-worth-33-billion-by-2020/>.