Hlavním trendem trhu kancelářských potřeb bude růst poptávky po tonerových kazetách

Podle studie Technavio překročí hodnota trhu kancelářských potřeb do roku 2019 hodnotu 2 miliardy USD. K růstu bude docházet zejména na trzích Německa, Velké Británie, Francie, Japonska, USA a Kanady. Růst lze očekávat i na další trzích, jakými je trh Číny, Brazílie, Jižní Korey či Indie.

Hnací silou celého segmentu je IT integrace a automatizace průmyslu. Největší přínos růstu segmentu kancelářských potřeb má dosahovat odvětví tonerových a inkoustových kazet pro tiskárny a kopírovací stroje. Odvětví tonerů a inkoustů má růst až do roku 2019 tempem celých 9%.
rustZásadním inovativním trendem celého odvětví je směřování k zelené (ekologické) produkci. Odvětví tonerových kazet směřuje k renovacím tonerových kazet, ostatní odvětví směřují k využívání materiálů získaných recyklací.

Technavio je globální poradenská společnost zaměřená na výzkum a poradenství v oblasti technologií. Technavio realizuje každý rok více než 2000 výzkumů, které pokrývají více než 500 technologií napříč 80 zeměmi. Technavio zaměstnává v celosvětovém měřítku cca. 300 předních odborníku.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:

BUSINESS WIRE. Technavio Announces Top Four Emerging Trends Impacting the Global Office
Stationery and Supply Market. [online]. Poslední revize 10. 02. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.businesswire.com/news/home/20160210005049/en/Technavio-Announces-Top-Emerging-Trends-Impacting-Global>.