HP si nechala patentovat tiskárnu na jedno použití

Výrobce výpočetní techniky HP Inc. získal ve Spojených státech amerických patent na laserové tiskárny, u kterých nebude potřeba měnit tonerové kazety. V popisu patentů HP Inc. uvádí, že se jedná o vynález umožňující takové navýšení kapacity tonerového zásobníku (stávající tonerové kazety), aby jeho kapacita odpovídala předpokládané životnosti tiskárny a současně nedošlo k zvětšení velikosti vlastní tiskárny.

Technicky může být toner řešen jako nedemontovatelná součást tiskárny, což zjednoduší samotnou konstrukci tiskárny a eliminuje potřebu odstranění vypotřebované tonerové kazety. Z pohledu uživatele se tak bude jednat o zjednodušení užívání tiskárny, protože nebude potřeba výměny tonerové kazety. Zásobník s tonerem může být integrován přímo do nosné konstrukce tiskárny.

Tento vynález umožňuje i koupi tiskárny s předem stanoveným množstvím vytisknutelných stránek, nebo ve variabilní variantě, kdy si uživatel bude postupně přikupovat vytisknutelné množství stránek z toneru, který bude součástí tiskárny.

Patentová dokumentace je zde:
https://www.google.com/patents/US9618898

Podobnou strategii již HP uplatňuje na některých trzích u několika modelů tiskáren, kdy si zákazník předplácí vytištěné množství stran a je lhostejno, s jakou hustotou tyto strany potiskne. Thom Brown za společnost HP uvádí: „Zákazníci se již nemusí starat o to, kolik inkoustu se používá pro fotografie nebo grafiku. Stránka je stránka a to vždy za stejnou cenu, takže je velmi snadné s pevnou cenou stanovit náklady na tisk.“

 

HP_1020_Q2612A

 

Součástí podmínek tohoto programu je, aby tiskárna byla během tisku vždy připojena k internetu z důvodu odesílání stavu inkoustu přímo společnosti HP a dále zaslání prázdných inkoustových kazet společnosti HP. K tomu slouží speciální obálka, která je součástí dodávky inkoustových kazet, do které stačí vložit inkoustové kazety a předat přepravci.

Tento program jménem HP Instatn Ink není v současné době v České republice dostupný, vizuálně jsou však cartridge určené pro tento program výrazně větší, než jsou běžné inkoustové kazety s udávanou kapacitou na 300 stran. HP si je větší velikosti vědoma a garantuje, že nedojde ke zaschnutí tiskových hlav při nečinnosti tiskárny po dobu 6 měsíců.

Tiskárny určené pro program Instant Ink jsou schopné fungovat i v klasickém režimu nepředplaceného tisku s běžnými inkoustovými náplněmi.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. HP Inc to launch toner pay as you go service? [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 25. 05. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/hp-inc-to-launch-toner-pay-as-you-go-service/>.

The Recycler. HP Instant Ink may be expanded to toner. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 17. 11. 2015. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/hp-instant-ink-may-be-expanded-to-toner/>.