HP vyhrála další spor s čínským výrobcem inkoustových náplní a tonerů

6. října roku 2014 podala společnost HP obvinění proti společnostem Ninestar Image Tech Ltd., (Ninestar Čína), Ninestar Technology Co., Ltd. (Ninestar USA) a Apex Microelectronics Co., Ltd. (Apex) pro porušování patentu číslo 6089687 (patent se týká způsobu určení množství inkoustu v zásobníku inkoustové kazety), patentu číslo 6264301 (týká k určení parametrů inkoustové náplně) a dále patentu číslo 6454381 (týká se fungování inkoustové náplně a tikové hlavy. Těmito patenty jsou chráněné inkoustové náplně HP 564, inkoustové náplně HP 920, inkoustové náplně HP 950 a inkoustové náplně HP 970, používané v desítkách inkoustových tiskáren HP.

Patent US6089687

Patent US6089687

Mezi HP a obviněnými společnostmi došlo dle tiskové zprávy HP k vzájemnému vypořádání, které mimo jiné obsahuje dohodu na ukončení výroby a prodeje výrobků porušujících tyto patenty HP.

Patenty chránící tyto náplně mají i svou evropskou registraci a je možné očekávat vymáhání dodržování duševního práva HP i v České republice. Konkrétní detaily vzájemného vypořádání společnost HP nezveřejnila, ale je možné předpokládat i náhradu vzniklé škody.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

The Recycler. HP concludes IP case against Ninestar and Apex [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 12. 05. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/hp-concludes-ip-case-against-ninestar-and-apex>.

Method and apparatus for specifying ink volume in an ink container
US 6089687 A  [online]. Dostupný z WWW: <http://www.google.com/patents/US6089687>.