HP vyhrála spor s prodejci kompatibilních inkoustových náplní v Polsku

Společnost HP dosáhla dohody o narovnání s několika velkými polskými společnostmi prodávajícími inkoustové náplně kompatibilní s inkoustovými náplněmi HP.

Konkrétně se jedná o tyto inkoustové náplně kompatibilní s originálními inkoustovými náplněmi HP:

  • inkoustové náplně značky Modecon, prodejce ABC Data SA ve Varšavě,
  • inkoustové náplně značky Modecon, vlastník Modecom SA z Ołtarzew,
  • inkoustové náplně značky Accura, vlastník Komputronik SA z Poznaně,
  • inkoustové náplně značky ePrimo, vlastník Praxis SA Varšava,
  • inkoustové náplně značky Printe, distributor Scot Sp.z oo z Modlniczka,
  • inkoustové náplně značky Expression, vlastník Kris Krzysztof Muszalski z Czestochowa.

hp_logoPo kontaktování ze strany společnosti HP tyto společnosti ukončily distribuci a prodej inkoustových kazet chráněných patenty HP v Polsku a dalších zemích, ve kterých jsou patenty HP platné, společnosti dále zničily veškeré zásoby takových inkoustových náplní a ze strany těchto společností došlo k úhradě nákladů spojených s vymáháním těchto patentů firmě HP.

V Polsku je společnost HP ve vymáhání svých práv relativně aktivní, vyjma těchto ukončených sporů vítězně ukončila i dřívější spor s velkým polským distributorem, společností Warsaw-based Action S.A. , která ukončila dovoz a prodej inkoustových náplní porušujících patenty kompatibilních s HP značky Actis a ActiveJet a kompenzovala společnosti HP soudní výlohy.

Vyjma toho HP pokračuje ve vedení sporu proti společnosti Bielany Wrocławskie–based Black Point S.A. , majitele značky inkoustových náplní Black Point.

Na Českém trhu se tyto inkoustové náplně v současné době téměř nevyskytují. Velkou část prodeje však představují inkoustové náplně porušující patenty HP a i českým prodejcům a distributorům reálně hrozí riziko sporu s HP, ukončení prodeje, likvidace zásob a úhrady nákladů na spor společnosti HP.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP Broadens Fight Against Infringing Cartridge Sales in Europe. Dostupný z WWW: <http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=1567209>.