Inkoust pro nevidomé do běžných tiskáren

Přenos informací formou tisku dnes zajišťují pro nevidomé a zrakově postižené speciální tiskárny Braillova písma – takzvané braillské tiskárny, spojené speciálním softwarovým vybavením pro převod textu do Braillova písma. Velkou nevýhodou těchto tiskáren je jejich vysoká pořizovací cena a vysoká cena papírů, do kterých jsou jednotlivé body vyráženy. Vlastní tisk je navíc spojen s vysokou mírou hluku. Ceny základních braillských tiskáren začínají zhruba na částkách kolem 75 000 Kč, papír stojí zhruba 0,5 Kč za jeden list A4.

Walter Thompson Bangkok, ve spolupráci se společností Samsung a Department of Chemistry, Faculty of Science and Technology, Thammasat University in Thailand, vytvořili speciální inkoust, který je schopen tisknout hmatatelné písmo. Klíčovou vlastností toho inkoustu je, že může být použitý v běžných inkoustových tiskárnách, pořizovací náklady na tiskárnu se pro zrakově postižené snižují až 50ti násobně.

Tisková zpráva univerzity bohužel neobsahuje informace o možné uvedení inkoustu na trh ani o očekávané ceně vlastního inkoustu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
MCELENY CHARLOTTE. The Drum. J. Walter Thompson has invented ‘touchable ink’ to help visually impaired. [online]. Glasgow: Carnyx Group Ltd. Poslední revize 22. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.thedrum.com/news/2016/04/22/j-walter-thompson-has-invented-touchable-ink-help-visually-impaired>.