Jsme účastníky odborného semináře

Zástupce Asociace renovátorů tonerů, paní Marcela Lišková, zítra vystoupí jako host na odborném semináři na téma Ekonomické dopady porušování patentového práva na OEM a renovační tiskový průmysl pořádaném Českou zemědělskou univerzitou, Provozně ekonomickou fakultou, Katedrou ekonomických teorií.

V případě zájmu o účasti na tomto semináři nás prosíme kontaktuje na emailové adrese info@spravnytoner.cz pro umožnění vstupu na seminář. Termín konání je 06.01.2017 od 12:15 v areálu České zemědělské univerzity, kruhové hale, místnosti II.

Oficiální pozvánka je zde:
https://wp.v2.czu.cz/en/event/detail/1487/ekonomicke-dopady-porusovani-patentoveho-prava-na-oem-a-renovacni-tiskovy-prumysl