Kolikrát je možné renovovat inkoustovou kazetu?

K renovaci se používají vždy originální (OEM) inkoustové kazety, běžně jsou renovovány ve třech až pěti renovačních cyklech. Jedna originální inkoustová kazeta její renovací a opakovaným použitím ke stejnému účelu ušetří stovky gramů plastového odpadu.

Nizozemský renovátor inkoustových kazet, Inkstation, nyní oznámil, že stejnou kazetu úspěšně renovoval ve 32 cyklech, ušetřilo se tak 32 nových kazet a celková úspora odpadů jen na této konkrétní kazetě byla již v kilogramech.

Rozhodně se však nejedná o běžný postup v rámci renovací, například český renovátor inkoustových kazet renovuje pouze takzvané virgin originální kazety, tedy dříve nerenovované, jednou použité originální kazety. Pouze pokud se jedná o kazety, které byly renovovány firmou KMP a vysbírány přímo u uživatele, kterému byly prodány, jsou renovovány ve více renovačních cyklech. Pouze tak lze garantovat absolutní kvalitu tisku.

32 cyklů renovací ukazuje na velký potenciál renovací inkoustových kazet a možnost úspory tvorby odpadu a emisí CO2.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Inkstation: 32 refill record. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 18. 05. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/inkstation-32-refill-record/>.