Konec značky EcoLabel pro tiskárny

EcoLabel je označení udělované Evropskou unií výrobkům šetrným k životnímu prostředí. Začátkem roku 2017 spustila Evropská komise proces revize udělování této ekoznačky, který se týkal i oblasti tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení. Do tohoto procesu se aktivně zapojila i Asociace renovátorů tonerů, z.s. a připomínkovala udělování ekoznačky samotným tiskárnám, které se na dopadech na životní prostředí podílejí v porovnání s dopady způsobenými spotřebním materiálem pro tiskárny jen malou částí.

Výsledkem je aktuální rozhodnutí Evropské komise o ukončení udělování ekoznačky pro tiskárny od 1. ledna 2018.

 

 

Jedná se o velmi logický závěr z realizovaného šetření, protože klíčovým faktorem zatěžujícím životní prostředí při domácím tisku není spotřeba elektrické energie tiskárny, ale likvidace tonerových a inkoustových kazet spotřebovávaných tiskem. Mezi jednotlivými typy spotřebního materiálu existují zásadní rozdíly v dopadu na životní prostředí. Při výrobě renovované tonerové kazety se znovu využije celý vnější plastový obal a některé vnitřní součástky, vyřazené vnitřní součástky se rozebírají až na jednotlivé materiály, jako jsou hliník, měď, plast a dále využívají v navazujícím zpracovatelském průmyslu. Oproti tomu kompatibilní tonerové kazety díky porušování patentového práva asijskými výrobci a zjednodušenému technickému řešením neumožňují provedení renovace a dle platné legislativy musí skončit ve spalovně, ve skutečnosti však obvykle končí v běžném komunálním odpadu. Dopad kompatibilních tonerových kazet na životní prostředí je tak v porovnání s renovovanými či originálními tonerovými kazetami mnohonásobně vyšší.

Toto si uvědomuje i Evropská komise a dle Karmenu Vella, evropského komisaře pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov je potřeba uplatňovat nový strategický přístup svazování blízce příbuzné skupiny produktů.

V budoucnu by tak mohlo dojít k udělování ekoznačky Evropské unie nikoliv samotným tiskárnám či tonerovým a inkoustovým náplním, ale kombinacím tiskáren a spotřebního materiálu, kde by se současně posuzovala kritéria ekologičnosti výroby a skutečné výtěžnosti spotřebního materiálu. Značku EcoLabel by tak dostaly pouze produkty, které kombinují ekologický způsob výroby s maximálním množstvím kvalitně realizovaného výtisku.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
European Commission. News Relase: Circular Economy: New chapter for European green products and organisations. [online]. Poslední revize 30. 06. 2017. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/pdf/30_06_2017_en.pdf>.

European Commission. European Commission – The Commissioners – Karmenu Vella – Commissioner – (2014-2019) – Karmenu Vella – Environment, Maritime Affairs and Fisheries. [online]. Dostupný z WWW: <https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella_en>.

European Commission. Environment, Ecolabel. [online]. Dostupný z WWW: <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/images/ecolabel-logo-big.png>.