Kyocera spouští kampaň zaměřenou proti padělkům tonerových kazet

Kyocera představila kampaň zaměřenou na potírání prodeje kompatibilních tonerových kazet porušujících patentovou ochranu originálního spotřebního materiálu. Kyocera v loňském roce zadržela více než 100 000 kusů spotřebního materiálu v celkové hodnotě větší než 10 000 000 EUR (více než 250 000 000 Kč). Za první čtyři měsíce roku 2016 Kyocera zaznamenala další nárůst množství klonů a další nárůst porušování patentového práva, kdy došlo k zachycení podvodného spotřebního materiálu ve výši větší než 5 000 000 EUR (zhruba 130 000 000 Kč).

Kyocera_Document_Solutions_LogoSpolečnost Kyocera dále upozornila na rizika poškození tiskárny při používání kompatibilních tonerových kazet a dále na nízkou výtěžnost neoriginálních tonerových kazet. Celkové náklady vlastnictví se tak při použití kompatibilních tonerových kazet zvyšují a jsou reálně srovnatelné s náklady na vlastnictví při použití originálních tonerových kazet. Kyocera dále upozorňuje na riziko ztráty záruky při poškození tiskárny v souvislosti s použitím kompatibilních tonerových kazet. Nadto je typickým projevem kompatibilních tonerových kazet nízká kvalita tisku, šedé pozadí stránky, neostrý tisk s duchy, či celkově nerovnoměrná kvalita tisku.

Dle Asociace renovátorů tonerů představují renovované tonerové kazety z pohledu nákladů vlastnictví ideální produkt, jejich výtěžnost a kvalita tisku je plně srovnatelná s originálními tonerovými kazetami, vzhledem k použití originálních částí původní tonerové kazety nehrozí ani riziko poškození tiskárny. Je možné předpokládat, že celkové náklady vlastnictví při použití renovovaných tonerových kazet jsou nejnižší.

Kyocera je aktivní členem Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa (ICCE), což je organizace, která byla vytvořena jako přímá reakce na nárůst množství spotřebního materiálu porušujícího duševní práva na trhu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Jonathan Robbins, manažer prodeje spotřebního materiálu a náhradních dílů společnosti Kyocera Document Solutions UK, k tomu uvedl: „Spotřební materiál porušující duševní právo je často nebezpečný, nepřátelský k životnímu prostředí a podvádí spotřebitele v kvalitě, kterou mají spotřebitelné nárok očekávat od značkového spotřebního materiálu.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Kyocera launches anti-counterfeiting campaign. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 13. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/kyocera-launches-anti-counterfeiting-campaign>.

Wikimedia Commons, the free media repository. File:KDC Vertikal.jpg. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 28. 12. 2015. Dostupný z WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:KDC_Vertikal.jpg>.