Lexmark zveřejnil, jaké množství vlastních tonerových kazet renovuje

Maxime Furkel, jeden z vedoucích pracovníků společnosti Lexmark, uveřejnil prezentaci vysvětlující přínosy renovací tonerových kazet Lexmark.

Ve své prezentaci uvádí, že více než jedna třetina kazet pro tiskárny prodávaných firmou Lexmark v Evropě se shromažďuje po použití za účelem jejich renovace nebo recyklace, přičemž 60 % sesbíraných kazet je recyklováno, tedy použito jako vstupní surovina pro další odvětví a 40 % tonerových kazet je renovováno, tedy znovu použito ke stejnému účelu. Renovace tonerových kazet probíhají v Polsku. Tyto kazety jsou zákazníkům dodávány z distribučního centra v Belgii.

 

 

Renovované kazety jsou vyráběny ve stejné výrobní lince jako nové, stejnými lidmi, se stejným vybavením a procesem zajišťujícím stejnou kvalitu. Celkové množství tonerových kazet vyrobených v zemích Evropské unie představuje 45 % z celkového prodeje v Evropské unii. Do roku 2020 plánuje Lexmark vyrábět 75 % evropských prodejů v zemích Evropské unie a přispět tak ke snížení uhlíkové stopy a zvýšení evropské zaměstnanosti.

Plastové části vhodné k renovaci nebo recyklaci představují až 80 % hmotnosti tonerové kazety, podstatná část použitých tonerových kazet je skládkována nebo spalována. Hnacím motorem k nulovému skládkování a spalování použitých tonerových kazet má být zelené zadávání veřejných zakázek.

Uváděné množství renovací společností Lexmark není konečné, jedná se o renovace společnosti Lexmark a nejsou v nich zahrnuty renovace prováděné nezávislými renovátory.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
FURKEL, M. Businesseurope. Lexmark International. How Re-manufacturing creates jobs in Europe. A success story. [online]. Brussels: BusinessEurope. Poslední revize 30. 05. 2018. Dostupný z WWW: <http://www.circulary.eu/project/re-manufacturing-lexmark/>.