Ministr Brabec považuje nový balík odpadové legislativy za úspěch roku

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) považuje za největší úspěch roku 2020 prosazení balíku nové odpadové legislativy. Balík odpadové legislativy je tvořen zákonem o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novelou zákona o obalech a takzvaným změnovým zákonem.

Nový balík odpadové legislativy má České republice pomoct v plnění evropských cílů. Ty stanovují České republice do roku 2025 recyklovat veškerý svůj komunální odpad z 55 %, přičemž současná míra recyklace je pouze z 39 %. V roce 2030 pak musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, v roce 2035 pak 65 % komunálního odpadu.

Hlavní změny představuje zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládky, zavedení třídicí slevy z tohoto poplatku pro obce, dále zákaz skládkování využitelných odpadů od roku 2030 a uzákonění tzv. systému PAYT, tedy systému, kdy občané platí za svoz odpadu podle toho, kolik ho vyhodí do černé popelnice.

Návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností a novela zákona o obalech pak zavádí zcela nový princip takzvané ekomodulace. Od ní se nově bude odvíjet poplatek výrobců a dodavatelů za uvedení vybraných výrobků na trh. Čím méně opravitelný nebo recyklovatelný výrobek, tím vyšší cena za jeho využití či odstranění a naopak. Ekologicky balené nebo vyráběné výrobky se tak mohou zlevnit, za ty neekologické firmy zaplatí více. Cílem ekomodulace je motivovat výrobce i dodavatele, aby výrobky plnily ekologické nároky už ve fázi výroby a při jejich balení.

Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přináší do obcí více míst zpětného odběru pro výrobky, jako jsou bílé zboží, elektronika a baterie a zavádí povinnost uvedení recyklačního poplatku na účtenkách a fakturách z důvodu informování spotřebitelů.

 

 

„Především se podařilo prosadit po šesti letech balík nové odpadové legislativy. Česká republika se tak od příštího roku vydá na cestu oběhového hospodářství a především na cestu, na které postupně skoncujeme se skládkováním a nastartujeme recyklaci, vzniknou nové recyklační kapacity, odpady budeme více využívat a stále méně skládkovat, ušetříme zdroje i životní prostředí,“ uvedl Richard Brabec (ANO) a dodal, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) bude v roce 2021 pracovat na uvedení nové legislativy v život. Čekají nás semináře s obcemi i kraji, metodické vedení, vyhlášky a tak dále.“

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Ekolist.cz. ČTK. Úspěch roku je podle Brabce prosazení balíku odpadové legislativy [online]. Praha: BEZK. Poslední revize 31. 12. 2020. Dostupný z WWW: <https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/uspech-roku-je-podle-brabce-prosazeni-baliku-odpadove-legislativy>.

Ministerstvo životního prostředí. Česko čeká velká odpadková revoluce, vláda dnes schválila novou odpadovou legislativu [online]. Poslední revize 09. 12. 2019. Dostupný z WWW: <https://www.mzp.cz/cz/news_20191207_cesko_ceka _velka_odpadkova_revoluce_vlada_dnes_schvalila _novou_odpadovou_legislativu>.