NASA používá výhradně renovované tonerové kazety

Společnost NASA používá k tisku výhradně renovované tonerové kazety. V roce 2019 již nakoupila za 490 000 USD (zhruba 10 0000 000 Kč). NASA postupuje dle Komplexních pokynů pro zadávání zakázek (CPG) Americké agentury pro ochranu životního prostředí (EPA), které vzhledem k nejnižšímu možnému dopadu na životní prostřední umožňuje nákup pouze renovovaných tonerových kazet.

Tento přístup vylučuje nákup velmi nových modelů tiskáren, pro které na trhu ještě nejsou dostupné renovované tonerové kazety, přesto NASA v rámci minimalizace o dopadů na životní prostředí používá výhradně renovované tonery.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. NASA on remanufactured cartridges. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 07. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/nasa-on-remanufactured-cartridges/>.