Nová certifikace řádně renovovaných tonerových kazet

Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet (European Toner & Inkjet Remanufacturers Association – ETIRA) zavádí vlastní systém certifikace pro kvalitně renovované tonerové kazety. Kupující se díky těmto certifikačním známkám mohou snadno orientovat v nabídce tonerových kazet a zvolit ekologicky šetrné a současně vysoce jakostní tonerové kazety.

Správně renovované tonerové kazety jsou kvalitativně plně srovnatelné s nově vyrobenými originálními kazetami. Řádná renovace tonerové kazety spočívá v kompletním rozebrání výhradně originální tonerové kazety, dokonalém vyčištění zásobní i odpadní části tonerové kazety, nahrazení všech součástí, které se postupně opotřebovávají, jakými je například optický fotocitlivý válec či stěrka za nové, doplnění kvalitním tonerovým práškem v odpovídajícím množství, otestováním funkčnosti celé kazety a osazením čipem.

Při úplném dodržení postupu renovace vzniká tonerová kazeta, která je kompatibilitou, výtěžností i kvalitou tisku plně srovnatelná s nově vyrobenou originální tonerovou kazetou. Díky tomu, že vnější tělo pochází z dříve použité originální kazety je zajištěna její absolutní kompatibilita a současně dochází k úspoře 671 gramů odpadu, 9,39 kilogramů přírodních surovin a 4,49 kilogramů emisí skleníkových plynů. Řádné vyčištění kazety a výměna všech postupně se opotřebovávaných vnitřních částí za nové, spolu s doplněním odpovídajícího množství tonerového prášku, dává renovované kazetě výtěžnost i kvalitu tisku shodnou s novou kazetou originální. Dodržení celého postupu je však časově i technologicky velmi náročné.

Proto se na trhu objevují i tonerové kazety, kde není renovace řádně provedena. Často se do zásobní části kazety jen vyvrtá otvor, kterým se dosype tonerový prášek a otvor se zacelí. V případě, že je kazeta vybavena čipem, se čip resetuje či vymění za nový. Taková kazeta opravdu funguje a výrobní náklady jsou ve srovnání s řádnou renovací mizivé. Funguje ale pouze chvíli. Výrobci nových kazet dimenzují jak životnost optických válců, stěrek a dalších vnitřních částí, tak i kapacitu odpadní nádobky s určitou rezervou. Typicky se doplněná tonerová kazeta dožije zhruba pětiny udávané výtěžnosti. Fotocitlivý optický válec postupně ztrácí schopnost osvitu a na výtisku jsou světlé pruhy, stěrka přestává stírat a na výtisku jsou černé tečky, odpadní nádoba je zaplněna a na výtisku jsou tmavé pruhy. Bohužel tito podomní renovátoři vydávají označují své produkty za tonerové kazety renovované, i když s řádnou renovací jejich výrobní postup nemá vůbec nic společného.

Velmi často také dochází k záměrné záměně renovovaných tonerových kazet za nově vyrobené kompatibilní tonerové kazety ze strany prodejců. Důvodem je opět cena. Výroba nové kompatibilní kazety, obvykle v Číně, z plastů obsahujících zakázané perzistentní organické látky (POPs) a za použití tonerového prášku s obrovskou koncentrací zdraví rizikových látek, jakými jsou Benzen, Styren, TVOC je mnohonásobně levnější, než je řádná renovace tonerových kazet. Tyto zdraví nebezpečné a přírodu devastující kompatibilní tonerové kazety jsou zejména ve veřejných zakázkách často vydávány za tonerové kazety renovované. Pro běžného uživatele je totiž velmi obtížené a často i zcela nereálné od sebe řádně renovovanou a nově vyrobenou kompatibilní kazetu odlišit.

Běžná maloobchodní cena kompatibilní tonerové kazety je okolo 100 Kč. Samotná renovace tonerové kazety představuje při maximálně automatizované výrobě zhruba 40 minut lidské práce, k lidské práci je potřeba započítat i cenu všech měněných vnitřních dílů a likvidaci dílů vyřazených. Výrobní náklady tonerové kazety renovované jsou tak několikanásobně vyšší, než je náklad na dovezení kompatibilní tonerové kazety. A to mnohé nepoctivé prodejce velmi láká z vzájemné záměně.

Proto Evropská asociace renovátorů tonerových a inkoustových kazet ETIRA přichází s vlastním systémem certifikace řádně renovovaných tonerových kazet, ale i řádně renovovaných inkoustových kazet. Řádně renovovaná inkoustová kazeta ušetří 28 gramů plastového odpadu, její výtěžnost je ve srovnání s nově vyrobenou originální kazetou shodná či větší při plně srovnatelné kvalitě výtisku. Cílem certifikace je umožnit zákazníkům jednoznačnou identifikace řádně renovovaných kazet.

 

ETIRA certifikace tonerových a inkoustových kazet
 

Certifikační známka ETIRA Certification Mark je udělována prostřednictvím kvalifikačního procesu a licenční smlouvy, certifikaci tak mohou získat pouze produkty, které jsou řádně renovované a splňují kvalitativní i environmentální požadavky bez ohledu na jejich obchodní značku. Certifikační známka v podobě zlatého hologramu s certifikačním číslem je vylepena na každém těle tonerové kazety.

 


ETIRA certifikace tonerových a inkoustových kazet
 

V České republice je možné běžně zakoupit produkty s certifikační známkou ETIRA Certification Mark od francouzského výrobce Armor a dále německo-českého výrobce KMP.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)