Nová technologie černobílého tisku bez spotřebního materiálu

Vědecký tým z Delft University of Technology (TU Delft) v rámci inkubátoru YES!Delft vyvinuli zcela převratnou technologii černého tisku na bílý papír, kterou nazývá „Inkless“. K tisku se nepoužívá žádný spotřební materiál a není potřeba ani speciálního papíru. Pokud by se tato technologie uplatnila v praxi, dojde k razantní změně na trhu s černobílým tiskem.

Věci v rámci inkubátoru přišli s technologií, která k tisku nepotřebuje inkoustovou ani tonerovou kazetu. Tisk je možný na běžný kancelářský papír, rozlišení tisku i rychlost tisku odpovídají požadavkům na kancelářský tisk. Princip technologie tisku spočívá v zuhelnatění papíru, tedy je obdobou v minulosti využívaného termotisku. Na rozdíl od známé technologie termotisku není potřeba speciální papír s citlivou vrstvou. Znaky jsou novou technologií do papíru vypalovány laserovým papírem velmi mělce, nedojde tak k poškození papíru. Nově vyvinutá technologie tiskne dostatečně černě a tisk je trvalý. Tisknout je možný jak písmena, tak obrázky a grafiku, na papír, štítky i obalové materiály. Aplikovat tuto technologii tak lze jak na běžný černobílý kancelářský a domácí tisk, tak na významný trh tisku štítků s dobou platnosti potravin a dalších, na tisk čárových a dalších kódů, tak na produkční tisk, jako je knihtisk. Celá technologie je chráněna patenty.

ukazka_tisku_laserInkless technologie má svůj původ v absolventském projektu studenta Technologické university Delft. Venkatesh Chandrasekar, autor absolventského projektu pak se svým spolužákem Van der Veenem založil společnost, kterou částečně vlastní i univerzita. V současné době mají sedm zaměstnanců a sídlí v Nizozemsku ve městech Delft a Waddinxveen.

Vědecký tým jako jeden z hlavních přínosů technologie prezentuje snížení zátěže životního prostředí.

Spoluzakladatel projektu, Arnaud van der Veen uvádí: „Naše inkless tisková technologie nabízí mnoho výhod. Cartridge, tonery nebo speciální povlaky na papír již nejsou zapotřebí, což vede k významnému přínosu pro životní prostředí. Koneckonců, je zapotřebí hodně surovin pro výrobu tonerů a inkoustů a tato výroba produkuje odpad a má za následek škodlivé emise. Méně než 30% všech kazet je recyklováno. Zbytek končí na skládce, kde to trvá déle než 450 let, než se zásobník toneru zcela rozloží. Kromě přínosu pro životní prostředí, odpadnou problémy s tím, že dojde spotřební materiál v tiskárně v nevhodných čas. Kromě toho, tisk bez inkoustů nebo tonerů samozřejmě znamená, že neexistují žádné dodatečné náklady na náplně po zakoupení tiskárny. To má za následek významnou nákladovou výhodu“.

„Způsobu tisku Inkless zuhelnatí papír. Pokud byste za normálních okolností zkusili zuhelnatění tak tenkého materiálu, jako je papír, rychle by došlo k jeho spálení. Výsledný tisk by tak nebyl trvalý a nebude černá nebude dostatečně sytá. Inkless má mnohem lepší kontrolu nad zuhelňováním, což znamená, že nemusíme tisknout tak hluboko a proto nepoškozujeme papír. Kromě toho jsme vyvinuli řešení, které zajišťují, že tisk je dost černý a také trvalý. „

Nyní se tým snaží o co nejrychlejší prosazení technologie do praxe, jedná s několika velkými polygrafickými firmami.

„Každý rok se po celém světě prodá černých tonerů a inkoustů v hodnotě 14 miliard dolarů. Naše technologie činí tyto inkousty a tonery zcela zastaralé,“říká spoluzakladatel Arnaud van der Veen. „Inkless tisk, můžeme zcela otočit tiskový trh vzhůru nohama.“

Z pohledu Asociace renovátorů tonerů neplyne pro renovátory tonerových a inkoustových kazet přílišná obava. V rámci domácností i firem se stále více rozšířen barevný tisk, který tato technologie nedokáže substituovat. Historicky se nejedná o první pokus o tisk metodou vypalování do papíru, tato technologie však nikdy na trhu neuspěla. Dříve představené technologie trpěli na nízkou míru kontrastu, hrubé obrysy tisku a nízká životnost tisku, zejména při kontaktu s vyššími teplotami či slunečním světlem.

O dalším nedostatku tisku autoři ve své prezentaci vůbec nehovoří. Tímto nedostatkem je tisk v odstínech šedi. Není tak patrné, zda výsledný tisk dokáže tisknout s různou úrovní sytosti, či zda je čistě dvoubarevný. Jednání s polygrafickými firmami i předvedení tisku v rámci prezentačního videa (https://youtu.be/bRVU0z7n6DM)  vede k závěru, že technologie neumožňuje tisk světlých a tmavých odstínů. Vyjma použití v polygrafii by tak dokázala nahradit tisk jehličkovými, nikoliv laserovými či inkoustovými tiskárnami. Její využití je tak možné předpokládat v oblasti tisku etiket, čárových kódů či čistých textových dokumentů, typicky protokolů. Tato oblast tisku v současné době využívá běžně jiné technologie tisku, při kterých se nevyužívají běžné inkousty ani běžné tonerové kazety.

V domácím a kancelářském použití je schopnost využití odstínů šedi klíčová pro tisk log, grafů a obrázků. Zatímco obrázek či graf tisknutý různými intenzitami černé je srozumitelný, při použití výhradně černé barvy jedné intenzity jsou obrázky i grafy nesrozumitelné. Uplatnitelnost v odvětví, ve kterém se využívají tonerové a inkoustové kazety s možností renovací je velmi nízká.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Obrázek:
Inkless. Screen videa: Printing without ink. Poslední revize 02. 11. 2016. Dostupný z WWW: <ttps://www.youtube.com/watch?v=bRVU0z7n6DM>.

 

Zdroj:
Inkless. News: Inkless printing technology makes worldwide 14 billion cartridge-market obsolete. [online]. Poslední revize 03. 11. 2016. Dostupný z WWW: <http://inkless.ink/inkless-printing-technology-makes-worldwide-14-billion-cartridge-market-obsolete/>.