Nové nařízení Evropské unie o ochranných známkách

23. března 2016 vstoupilo v platnost nové nařízení Evropské unie o ochranných známkách (EU 2015/2424). Cílem nového nařízení Evropské unie je zjednodušení, zrychlení a zefektivnění registrace ochranné známky platné v rámci Evropské unie.

Dochází k řadě změn v systému ochranných známek. Úřad pro harmonizaci vnitřního trhu (Office of Harmonisation of the Internal Market – ‚OHIM‘) se bude nově jmenovat Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (European Union Intellectual Property Office – ‚EUIPO‚). Stávající Ochranná známka Společenství (Community trade mark) bude přejmenována na Ochrannou známku Evropské unie (European Union trade mark – ‚EUTM‚).

Amt_der_Europaischen_Union_fur_Geistiges_Eigentum_Logo.svgKompletní změnou prošla politika poplatků za ochranné známky. Došlo ke snížení řady typů poplatků. Evropská komise předpokládá, že nová struktura poplatků ušetří firmám až o 37% na známkách držených déle než 10 let. Základní poplatek za přihlášku individuální Ochranné známky Evropské unie je 850 EUR při elektronickém podání, při klasickém „papírovém“ podání je základní poplatek stanoven na 1 000 EUR, poplatek za podání námitek proti ochranné známce je 350 EUR. Kompletní přehled poplatků je k dispozici na internetových stránkách EUIPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/fees-and-payments).

Další významnou novinkou je možnost registrace Certifikační ochranné známky Evropské unie, která umožňuje navíc ke klasické ochranné známce registrovat i specifické vlastnosti produktu. V oblasti tonerových kazet se může jednat například o specifické použité materiály či specifické vlastnosti.

Směrnice 2015/2436 rozšiřuje absolutní důvody pro zamítnutí registrace ochranné známky (typicky se jedná o nedostatečnou rozlišovací schopnost přihlašované ochranné známky), současně však Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví získává možnost přezkoumání přihlášky zamítnuté z porušení absolutních důvodů. Tato možnost přezkumu je udělena i z vlastní iniciativy Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Naopak byla zrušena povinnost grafického vyobrazení registrované ochranné známky.

Plné znění nového nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2015/2424 je zde:
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_cs.pdf

Absolutní důvody pro odmítnutí registrace Ochranné známky Evropské unie jsou uvedeny v Oddílu 2 – důvody pro zamítnutí či neplatnost – článku 4 – Absolutní důvody pro zamítnutí či neplatnost a dalších Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2015/2436:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví má svou prezentaci pod novým názvem na dřívější internetové stránce:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/

Veškeré informace o registraci ochranné známky jsou k dispozici v části „Ochranné známky“:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

 

Zdroj:

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Ochranné známky. [online]. Dostupný z WWW: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/trade-marks>.

BOLTON, CHarlotte. Lexologi. EU trade mark reforms now in force – what’s changed?. [online]. London: Globe Business Media Group. Poslední revize 05. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=72744693-e2b0-496c-a209-35004fbd053a>.

Vaše Evropa. Práva duševního vlastnictví.  [online]. Dostupný z WWW: <http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_cs.htm>.

Úřední věstník Evropské unie. Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění naňízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství a nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, a zrusuje naňízení Komise (ES) č. 2869/95 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). [online]. Dostupný z WWW: <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/legal_reform/regulation_20152424_cs.pdf>.

Úřední věstník Evropské unie. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (přepracované znění). [online]. Dostupný z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>.

Wikimedia Commons, the free media repository. File:Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum Logo.svg. [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation. Poslední revize 29. 12. 2015. Dostupný z WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amt_der_Europ%C3%A4ischen_Union_f%C3%BCr_Geistiges_Eigentum_Logo.svg?uselang=cs>.