Nově vyrobené tonerové kazety mají horší dopady na globální oteplování, než se předpokládalo!

Oganizace Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT vypracovala v roce 2019 rozsáhlou studii úspory všech emisí skleníkových plynů renovací tonerových kazet. Podle této studie opětovné použití jedné tonerové kazety ve srovnání s výrobou nové ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů díky dosáhnuté úspoře 9,39 kg primárních zdrojů. Skutečné emise ekvivalentu CO2 však jsou podle aktuálních poznatků velmi výrazně vyšší.

 

 

Renovace tonerové kazety ušetří 4,49 kg emisí skleníkových plynů a 9,39 kg primárních zdrojů

 

 

Ecoinvent, světově nejtransparentnější databáze inventáře životního cyklu, ve své poslední aktualizaci odhalila podhodnocené emise metanu z těžby ropy, což vedlo k zhruba 30 % nárůstu emisí u běžných plastů, jako je např. PET, PE a PP. Konkrétně PET o 26 %, PE o 34 % a PP o 30 %. Švýcarská databáze Ecoinvent slouží jako základ pro mnoho evropských systémů posuzování životního cyklu výrobku.

 


 

Tato rekalibrace uhlíkových stop podtrhuje naléhavou potřebu přechodu k obnovitelným zdrojům uhlíku v chemickém průmyslu, což je krok, který by mohl výrazně zmírnit dopady změny klimatu.

Nejnovější poznatky naznačují, že tonerové kazety mohou mít výrazně vyšší emise ekvivalentu CO2 stopu kvůli svému fosilnímu původu a posilují kritickou potřebu zvýšených postupů opětovného použití a recyklace v tomto odvětví.

„Defosilizace chemického průmyslu je pro ochranu klimatu důležitější, než se dříve myslelo. Význam uhlíku na bázi bioplynu a CO2 byl podceňován, protože údaje o ropě a zemním plynu byly systematicky zkrášlovány. Nyní byly podniknuty první kroky k uznání skutečného dopadu používání ropy. Politici proto mají další důvod mnohem důrazněji podporovat přechod chemického průmyslu od fosilního uhlíku,“ řekl Michael Carus, výkonný manažer RCI – Renewable Carbon Initiative.

 

Autor:
Asociace renovátorů tonerů (ART)

Zdroj:
Renewable Carbon Initiative. Products made from crude oil have a significantly higher CO2 footprint than previously assumed. [online]. Datum poslední aktualizace: 23. 02. 2024. Dostupný z WWW: <https://renewable-carbon-initiative.com/media/press/?id=511>.