Nový prezident Evropské asociace renovátorů: v roce 2040 budeme ze současných skládek vybírat plast

ETIRA – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association (Evropské sdružení renovátorů tonerových a inkoustových kazet) po 12 letech do svého čela zvolila nového prezidenta, Davida Connetta.

Jako hlavní cíl ve vedení asociace si Connett nastavil zvýšení povědomí negativních dopadu výrobků na jedno použití a přínosů opětovného využívání surovin.

„Je skutečně dobré vidět vlády, nevládní organizace, televizní pořady a co je nejdůležitější, širokou veřejnost, jak se více zapojuje do potřeby efektivního a udržitelného opětovného využití všeho, co vyrábíme,“ uvedl v rozhovoru pro magazín The Recycler. Jak světové vlády přijímají a začínají řešit stále rostoucí problém plastového odpadu, Connett očekává, že společnost ETIRA a její členové budou udávat cestu správného přístupu.

 


Autor: ETIRA
 

Connett varoval výrobce, bublina používání nových plastů praskne změnou globální ekonomické trajektorie. „Cena ropy se bude zvyšovat, zejména až země začnou zakazovat vozidla s dieselovým a benzínovým motorem. To povede ke zvýšení nákladů na nové plasty, a kdo ví, do roku 2040 můžeme dokonce otevírat současné skládky z důvodu získání plastů a dalších cenných zdrojů.“

Předtím, než jsem před téměř dvaceti lety založil společnost ETIRA, strávil jsem několik let v komunální politice, která se týká zapojení lidí, naslouchání jejich obav a propojení na všech úrovních pro celkové zlepšení stavu“. Connett doufá, že mu tato zkušenost přinese dostatečnou odbornost a zkušenost při zastupování členů na všech úrovních v celé komerční a politické sféře.

Asociace „bude nadále spolupracovat na nejvyšších úrovních politiky, aby ovlivňovala a směřovala politiky, kteří zajistí, že vše, co je legálně uvedeno na trh, je opakovaně použitelné nebo recyklovatelné.“

Connett se podílel na založení společnosti ETIRA v roce 2003 a také působil jako jeho viceprezident po dobu 12 let, až do roku 2015. Předtím pracoval v  řadě firem na různých pozicích a jeho rozsáhlý životopis zahrnuje také práci v Royal Air Force , Oxfordské městské radě a vydavatel a řídící editor magazínu The Recycler.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. ETIRA’s new President – the first interview! [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 21. 06. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/etiras-new-president-the-first-interview/>.