Odchod Velké Británie z EU může mít zásadní dopad na vymáhání patentové ochrany tonerových kazet

Zákony chránící tonerové a inkoustové kazety patenty jsou silně harmonizované v rámci celé Evropské unie. Odchod Velké Británie z Evropské unie tak může mít zásadní důsledky pro výrobce tonerových a inkoustových kazet spoléhajících na ochranu duševního vlastnictví, tedy na výrobce takzvaných originálních tonerových a inkoustových kazet.

Budoucí vymahatelnost ochrany duševního vlastnictví tak bude záviset na budoucím, náhradním právním modelu, protože stávající ochrana v rámci Evropské unie s velkou pravděpodobností ztratí účinnost. Současně lze však konstatovat, že stávající systém patentové ochrany však není závislý na samotných orgánech Evropské unie, odchod Velké Británie tak nemusí nutně znamenat i neplatnost jednotné evropské patentové ochrany.

Případná realizace národní ochrany autorského práva může pro výrobce přestavovat dodatečné náklady spojené se získáváním patentů po vystoupení Velké Británie z Evropské unie či nevyužívání ochrany duševního vlastnictví ve Velké Británii ze strany výrobců.

Výrobci originálních tonerových a inkoustových kazet tak nyní mají na přezkoumání svých patentů, jejich platnosti a vymahatelnosti ve Velké Británii čas minimálně do konce setrvání Velké Británie v Evropské unii, platnost stávajícího systému patentové ochrany je možné predikovat minimálně do roku 2018.

Obdobný problém je možný čekat v oblasti chemických sloučenin, protože jak náplně tonerových, tak inkoustových kazet obsahují chemické látky, které mohou podléhat legislativě omezující nakládání s těmito látkami a sloučeninami. Například saze a polymery, které jsou základem tonerových kazet či glycerol, který obsahuje většina inkoustových kazet.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

Zdroj:
Lexology. How would a Brexit affect Intellectual Property laws in the UK? [online]. London: Globe Business Media Group. Poslední revize 17. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2e29bc08-605a-4ae3-8097-74c6c7d9dedb>.