Pandemie koronaviru COVID-19 má na svědomí miliardy nepotištěných stránek

Výzkumná společnost Keypoint Intelligence publikovala studii měřící a predikující dopady aktuální pandemie koronaviru COVID-19 na počet vytištěných stránek běžnými kancelářskými tiskárnami ve Spojených státech amerických. Utlumení všech činností a současný přesun práce do roviny práce z domova má přímé dopady na množství realizovaného tisku. Model předpokládá pouze dvouměsíční průběh pandemie.

V Keypoint Intelligence v rámci zpracování studie rozdělili důvody ztráty tisku a dále jednotlivá odvětví dle dopadu pandemie do těchto odvětví.

 

 

Odvětví, jaký mi jsou maloobchod, ubytování a stravování a umění a zábava, budou nejvíce postiženy ztrátami pracovních míst. Díky ztrátám pracovních míst v těchto postižených odvětvích dojde k propadu tisku o 12 až 24 miliard stránek.

Další odvětví budou ovlivněny méně. Jedná se o průmyslová výrobní odvětví, logistiku, likvidaci a nakládání s odpady, stavebnictví, realitní trh, finančnictví a pojišťovnictví, sektor služeb. V těchto odvětvích dojde je ztrátě tisku v rozsahu 15 až 21 miliard výtisků.

Další propad tisku bude způsoben prací z domova. Řada běženého obchodního tisku přejde do digitální podoby. Týká se to zejména odvětví vzdělávání, profesních a kariérních služeb, poskytování informací, managementu, výroby, finančnictví a pojišťovnictví, realitního trhu.  Celkový propad Keypoint Intelligence z důvodu urychlené digitalizace při práci z domova odhaduje na 24 až 47 miliard stránek.

Celkové dopady předpokladu dva měsíce trvajících omezení jsou ve Spojených  amerických odhadovány na pokles o 51 až 105 miliard stánek běžného kancelářského tisku.  Je tak odhadován propad v tisku zhruba o 80 miliard stránek, což představuje asi 10 procent z celkového ročního objemu tisku ve Spojených státech amerických, který je 837 miliard stránek.

 

Celá studie je zde: https://www.keypointintelligence.com/news/editors-desk/2020/april/modeling-covid-19-s-impact-on-office-print-volume/

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
SHANE, John. KeyPoint Intelligence . InfoBlog. Modeling COVID-19’s Impact on Office Print Volume Reduced Printing by Vertical Sector Caused by the Coronavirus [online]. New York: InfoTrends, Inc. Poslední revize 01. 04. 2020. Dostupný z WWW: <https://www.keypointintelligence.com/news/editors-desk/2020/april/modeling-covid-19-s-impact-on-office-print-volume/>.