Plněním inkoustových a tonerových kazet může docházet k porušování ochranných známek originálních výrobců

V Německu proběhl soudní spor o plnění zařízení na výdej papírových utěrek známé značky Tork. Obviněná společnost, výrobce papírových ručníků, nabízel své výrobky jako „kompatibilní s dávkovačem ručníků Tork“. Majitel ochranné známky Tork na tuto firmu žalobu z důvodu podněcování k porušování ochranné známky, kterou provádějí osoby, které doplňují dávkovače ručníků s ochrannou známkou.

Soudní spor se dostal až k německému Nejvyššímu spolkovému soudu a ten došel k závěru, že v zásadě dochází k porušení ochranné známky, pokud je znovu naplněný kontejner označený ochrannou známkou původního výrobce znovu naplněn zbožím od jiného výrobce a veřejnost rozumí ochranné známce v kontejneru jako údaji nejen o obchodním původu kontejneru, ale také o obchodním původu obsahu.

To, zda tomu tak je, závisí na různých faktorech:

  1. pokud samotné naplněné zboží nese značku, která je veřejnosti známá při použití zboží,
  2. na konkrétních postupech v dotčeném odvětví,
  3. zda jsou spotřebitelé zvyklí na kontejner, který je běžně plněn zbožím od jiných výrobců,
  4. zda sami spotřebitelé provádějí samotný proces plnění.

V daném případě německý Nejvyšší spolkový soud došel k závěru, že skutečnost, že papírové ručníky žalované firmy neměly jasný údaj o odlišném obchodním původu a zásobníky na ručníky nejsou plněny skutečnými uživateli ručníků (ale provozovateli výdejních stojanů), jasně mluví ve prospěch porušení ochranné známky.

Názor německého Nejvyššího spolkového soudu se neomezuje pouze na komerční dávkovače papírových ručníků, ale vztahuje se na každý značkový kontejner používaný v obchodě, který může být znovu naplněn obsahem třetích stran. Soud výslovně uvádí inkoustové kazety pro tiskárny.

David Connett, prezident společnosti ETIRA, evropského sdružení renovátorů k tomu uvedl: „Průmyslové odvětví renovátorů si je velmi dobře vědom toho, že když znovu vyrobí toner nebo inkoustovou kazetu pro další prodej, musí odstranit značku OEM a nahradit ji vlastním. Všichni musíme respektovat duševní vlastnictví…

Toto rozhodnutí soudu by mohlo mít významný dopad na společnosti, které nabízejí službu doplňování inkoustových a tonerových kazet, nikoliv kompletní renovaci včetně odstranění původních log originálního výrobce a uvedení na trh pod svým vlastním jménem.

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. OEMs issue several seizure orders. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 30. 11. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/oems-issue-several-seizure-orders/>.

 

BÖLLING, Markus B. Mitscherlich PartmbB. Lexology. Refilling as Trademark Infringement. [online]. London: Globe Business Media Group. Poslední revize 29. 11. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f6fa67e8-0c42-469d-b4f0-e30fd0163902>.