Po dvou výbuších továrny Konica Minolta částečně spouští výrobu tonerových kazet

Ve výrobním závodě Konica Minolta produkujícím originální tonerové kazety v japonském městě Tatsuno během velmi krátké doby došlo ke dvěma výbuchům na výrobní lince. K prvnímu výbuchu došlo 6. července 2021. Konica Minolta po výbuchu pracovala na opatřeních, které měly za cíl předejít opakování události. Po zavedení těchto opatření 7. srpna 2021 došlo k opětovnému zahájení produkce, ale již 12. srpna 2021 výrobní linka opět vybouchla.

 

 

Výpadek výroby po první výbuchu měla vykrýt zvýšená produkce v druhém výrobním závodě ve městě Kofu, po druhém výbuchu však Konica Minolta preventivně ukončila výrobu i v tomto výrobním závodě.

 

 

Továrna Konica Minolta vylétla do vzduchu – dvakrát během 30 dnů díky závadě výrobní linky

 

 

K obnovení výroby ve městě Kofu došlo 18. října. Před opětovným zahájením výroby Koncia Minolta potvrdila, že továrna bez problémů dokončila posouzení rizik bezpečnostních opatření odborníky.

Otevření továrny ve městě Tatsuno je plánováno na 8. listopadu 2021.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
Konica Minolta, Inc. Production restart plan at Tatsuno Factory. [online]. Poslední revize 19. 10. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.konicaminolta.com/global/newsroom/2021/1018-01-01.html>.

Konica Minolta, Inc. Notice Regarding Fire at Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory (fifth notice). [online]. Poslední revize 10. 08. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.konicaminolta.com/global/newsroom/2021/0810-01-01.html>.

Konica Minolta, Inc. Notice Regarding explosion at Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory. [online]. Poslední revize 12. 08. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.konicaminolta.com/global/newsroom/2021/0812-01-01.html>.

Konica Minolta, Inc. Notice Regarding Explosion at Konica Minolta Supplies Manufacturing’s Tatsuno Factory (second notice). [online]. Poslední revize 16. 08. 2021. Dostupný z WWW: <https://www.konicaminolta.com/global/newsroom/2021/0816-02-01.html>.