Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst

Podle studie organizace WRAP by zavedení takzvané cirkulární ekonomiky, založené na renovaci výrobků mohlo do roku 2030 v Evropě vytvořit až 3 000 000 nových pracovních míst.

Stávající ekonomika je založena na principu koupě výrobků, použití výroků, uložení výrobků na skládku. Takzvaná cirkulární ekonomika vychází z myšlenek trvale udržitelného rozvoje a široce podporována orgány Evropské unie. Základní princip spočívá v koupi výrobků, použití výrobku, renovaci výrobků a opětovným prodejem renovovaného výrobku.kruhova_ekonomika

V podstatě se jedná o princip renovace tonerových kazet zavedených na široké spektrum všech výroků, které takový způsob renovace umožňují.

Dle studie v současné době je v rámci cirkulární ekonomiky v zemích Evropské unie nachází pracovní uplatnění zhruba 3 400 000 zaměstnanců. Tento počet zaměstnanců by se měl stále zvyšovat s rostoucí podporou cirkulární ekonomiky, do roku 2030 o dalších 1 200 000 zaměstnanců. To dle studie povede ke snížení počtu nezaměstnaných osob o 250 000 a vytvoření dalších pracovních míst, takže celkový dopad cirkulární ekonomiky by měl spočívat ve existenci 3 000 000 dodatečných pracovních míst a snížení celkové nezaměstnanosti v zemích EU o 520 000 lidí.

 

Autor:
Asociace renovátorů České republiky (CRRA)

 

Zdroj:
WRAP. Circular economy study identifies 3 million jobs across Europe.  [online]. Poslední revize 09. 092. 2015. Dostupný z WWW: <http://www.wrap.org.uk/content/circular-economy-study-identifies-3-million-jobs-across-europe>.