Pozor na podvodné dopisy zasílané firmám aktivním na veletrhu Paperworld

V souvislosti s konáním jedné z největších světových výstav papírnictví, kancelářských potřeb, spotřebního materiálu pro tiskárny a psacích potřeb, Paperworld 2018, která se bude konat od 27. ledna 2018 do 30. ledna 2018 ve Frankfurtu nad Mohanem jsme zaznamenali zasílání podvodných dopisů vyžadujících aktualizaci údajů v souvislosti s účastí na Paperworldu, pod kterou je ve skutečnosti schována placená registrace do internetového portálu třetí strany.

V dopise je uvedeno, že „pro zajištění a udržení bezproblémové komunikaci se všemi návštěvníky, kteří mají zájem o vaši společnost je potřeba provést aktualizaci údajů o vaší firmě.“ Společnost odesílající tento dopis v něm dále uvádí: „Je velmi důležité a ve vašem vlastním zájmu ověřit platnost vašich údajů a provést všechny možné a nezbytné úpravy na www.inter-fairs.com . Váš bezplatný zápis bude zobrazen mezi našimi prioritními výsledky vyhledávání, jakmile budou přijaty vámi provedené změny“. K dopisu je dále přiložen formulář pro uzavření objednávky zápisu do tohoto katalogu.

 

Zdroj: The Recycler. Scam letters circulating once again.
 

Dle našich informací tento portál jakkoliv nesouvisí s pořadateli veletrhu Paperworld a pouze využívá termín jeho konání k získávání placených rezervací do tohoto portálu.

Velmi podobný dopis s výzvou k aktualizaci firemního zápisu v souvislosti s pořádáním výstavy Paperworld byl v letošním roce odeslán společnosti International Fairs Directory z Uruguayu. V dopise je výslovně uvedeno, že aktualizace tohoto zápisu je zdarma, ale v objednávce na druhé straně dopisu je velmi drobným písmem uvedeno, že za provedení zápisu bude fakturováno 1 212 € / 1 304 € (zhruba 30 000 Kč).

Jakákoliv reakce na tento dopis tak může být spojena s vysokými náklady na nechtěnou registrací v jednom z mnoha portálů, které mají sami o sobě naprosto minimální návštěvnost, realizace zápisu v takovém portálu není spojena s žádným skutečným přínosem.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Scam letters circulating once again. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 12. 12. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/scam-letters-circulating-once-again/>.

The Recycler. Industry company receives event scam letter. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 14. 11. 2017. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/industry-company-receives-event-scam-letter/>.