Přechod od laserových tiskáren k inkoustovým by mohl ušetři emisí CO2 jako vyřazení téměř 300 000 aut ze silnic

Dle výzkumu University of Cambridge by celosvětový přechod z laserových na inkoustové tiskárny do roku 2025 by mohl ušetřit každý rok 1,3 milionu metrických tun oxidu uhličitého (CO2).

Závěry výzkumu odhadují, že celosvětový přechod všech laserových tiskáren na inkoustové modely by mohl snížit energetické emise o 52,6 % současné úrovně. To odpovídá ročnímu vyřazení asi 280 000 aut z provozu. Snížení emisí je dosaženo výrazně nižší spotřebou elektrické energie inkoustových tiskáren. Inkoustová technologie totiž může být až o 90 % energeticky účinnější než laserová technologie, v závislosti na typu tiskárny a způsobu použití.

 

Epson logo
 

Je však nutné podotknout, že výzkum si objednala společnost Epson v rámci projektu Epson Turn Down the Heat s National Geographic a společnost Epson je výrobcem právě výhradně inkoustových tiskáren.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Switch from laser to inkjet could save 1.3 million MT of CO2 each year. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 26. 05. 2022. Dostupný z WWW: < https://www.therecycler.com/posts/switch-from-laser-to-inkjet-could-save-1-3-million-mt-of-co2-each-year/>.