Prestižní evropská univerzita uspořádala konferenci ne téma renovace tiskových kazet

Università degli Studi di Urbino, jejíž založení je datováno roku 1506, je prestižní stání italská univerzita. 17. října 2018 na této univerzitě proběhla mezinárodní konference na téma renovace tikových kazet jako produktu cirkulární ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje.

Na konferenci mimo jiné vystoupil profesor Fabio Musso, prorektor univerzity a profesor Alessandro Dragoni, autor knihy o renovaci tiskových spotřebních materiálů.

Mats Björkman z Katedry managementu a inženýrství, Univerzity v Linköpingu, Švédsko, představil téma efektivnosti zdrojů prostřednictvím cirkulární ekonomiky a renovací. Mats Björkman prezentoval šetrnost renovací tonerových kazet k životnímu prostředí a environmentální úspory vznikající renovací.

Jedním z hlavních závěrů konference byla jednoznačná potřeba rozšíření platnosti evropské ekologické značky EU Ecolabel na oblast tonerových kazet.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Historic university hosts cartridge convention. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 05. 11. 2018. Dostupný z WWW: <https://www.therecycler.com/posts/historic-university-hosts-cartridge-convention/>.