Přichází zásadní změna ve vymáhání patentového práva v Evropské unii

Evropa je před dokončením implementace procesu zavedení norem jednotného evropského patentového práva. Dokončení tohoto procesu je očekáváno v květnu roku 2017. Zásadní charakteristikou nové úpravy patentového práva je umožnění udělení jednotného patentu (Unitary Patent) podle pravidel a postupů Evropské patentové úmluvy (European Patent Convention) a současné zavedení Jednotného patentového soudu (Unified Patent Court).

Po vstupu nového patentového systému v platnost budou jednotné patenty koexistovat s tradičními evropskými národními patenty. Žadatel o patent bude volit, zda zaregistruje jednotný patent či zda patenty bude registrovat jako samostatné národní patenty. Ověření patentu jako jednotného patentu je dostupné pro patentové přihlášky podané po 1. březnu 2007.

european-1067052_1280Stěžejním bodem nového jednotného patentového systému evropského patentového práva je zavedení Jednotného patentového soudu. Rozhodnutí Jednotného patentového soudu bude platné ve všech státech zapojených do systému Jednotného evropského patentového práva, kterých je v současné době 25. Vyřešení jednoho sporu tak bude mít důsledek ve všech 25 zemích.

Ze zemí Evropské unie systém jednotného evropského patentového práva nezavádí pouze Španělsko a Chorvatsko, Polsko jej zavádí v omezeném rozsahu. Česká republika systém dle Evropské patentové úmluvy zavádí. Finálním důsledkem zavedení pravidel a postupu Evropské patentové úmluvy je očekávána situace, kdy zákaz prodeje a nařízení o stažení z trhu vydaný Jednotným patentovým soudem bude platit ve všech 25 zemích.

Například kdyby nedávné vítězství Samsungu proti 11 distributorům kompatibilních tonerových kazet v Německu bylo realizováno u Jednotného patentového soudu, zákaz prodeje a stažení z trhu těchto tonerových kazet by byl platný i v České republice.

Jednotný patentový systém vstoupí v účinnost, jakmile jej ratifikuje nadpoloviční většina, tedy alespoň 13 smluvních států. Dohodu ratifikovala Francie, Německo a Velká Británie již proces ratifikace zahájili.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
LARSEN CHARLES, KELLY J. EDWARD, VARMA ANITA. Ropes & Gray LLP. Lexology. The Impact of the European Unified Patent Court on Filing Strategies. [online]. London: Globe Business Media Group. Poslední revize 22. 04. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5a8d2852-b9d5-4015-aef2-bd98704390b6>.

Dla Piper. Unitary patent and Unified Patent Court. [online]. Dostupný z WWW: <https://www.dlapiper.com/cs/czech/focus/upc/>.