Renovace inkoustových cartridgí může výrazně snížit uhlíkovou stopu

Ve Velké Británii proběhl zajímavý průzkum na vzorku 1 000 kancelářských pracovníků. Cílem průzkumu bylo identifikovat reálné nakládání s inkoustovými cartridgemi v kancelářích po jejich vypotřebování. Bylo zjištěno, že pouze 11% britských podniků v současné době zasílá vypotřebované inkoustové cartridge k renovaci pro opětovné použití či recyklaci k použití jako suroviny v dalším zpracovatelském průmyslu. Celých 89% inkoustových cartridgí tak končí nevyužitých v odpadu, ve kterém se mohou rozkládat až 1 000 let.

Počet zlikvidovaných inkoustových cartridgí ve Velké Británii dosahuje zhruba 40 000 000 kusů ročně, přičemž inkoustové cartridge jsou z pohledu životního prostředí toxické. Vyjma zvýšené zátěže životního prostřední tímto postupem přicházejí britské firmy každý rok o hodnotu zhruba 37 000 000 EUR (1 miliardu Kč), kterou by tyto inkoustové kazety získali jejich renovací na území Velké Británie.

Mezi navrhovaná řešení patří:

  • zavedení košů pro sběr použitých inkoustových cartridgí přímo na pracovišti a proškolení zaměstnanců v oblasti využívání těchto sběrných košů,
  • zavedení sběrných košů pro sběr použitého papíru,
  • udržování aktuálního verze software v tiskových a kopírovacích zařízeních, kdy v rámci aktualizací software dochází často ke zvyšování energetické účinnosti těchto zařízení.

Výzkum dále ukázal, že nejvíce ekologicky se chovají zaměstnanci v odvětvích designu, médií, marketingu a vzdělávání, naopak nejméně šetrně k životnímu prostředí se chovají pracovníci v odvětvích právních kanceláří a finančních služeb.

Box pro sběr prázdných tonerových kazetObdobné výsledky je možné očekávat i v České republice. Prázdné inkoustové cartridge obvykle končí svůj životní cyklus v směsném odpadu a jsou skládkovány či spalovány. Přičemž i v České republice působí řada firem, které nabízejí renovované inkoustové cartridge a mají vybudovány vlastní systémy pro sběr prázdných inkoustových i tonerových kazet.

Výkupem prázdných tonerových a inkoustových kazet se v České republice zabývá například společnost Carcoll, která za prázdnou inkoustovou kazety nabízí částku v řádu jednotek až desítek korun, za prázdnou tonerovou kazetu až stovky korun.

Sbírání prázdných inkoustových cartridgí a prázdných tonerových kazet je v případě projektu Sbirej-toner.cz spojen s charitativní činností, kdy prázdné tonerové kazety nejsou vykupovány, ale odevzdávány do sběrných boxů a výtěžek z takto odevzdaných prázdných inkoustových cartridgí a tonerových kazet je věnován ve prospěch převážně mentálně handicapovaných spoluobčanů. Účast v tomto charitativním systému je velmi jednoduchá, stačí se zaregistrovat a umístit na své pracoviště sběrný box na prázdné tonerové kazety. Účastník si může i zvolit, jakému zařízení mají prostředky získané za jím odevzdané kazety sloužit, například se jedná o Domov seniorů Drachtinka – Hlinsko, LILA domov pro postižené děti – Otnice, Ruka pro život, která pomáhá osobám s mentálním a kombinovaným postižením a mnohým dalším obecně prospěšným organizacím. Od roku 2009, kdy byl tento projekt spuštěn, bylo do roku 2016 získána částka 2 293 577 Kč. Přispěvatelé nedávali do projektu žádné reálné peníze, ale pouze prázdné tonerové a inkoustové kazety, které byly prodány k následné renovaci. Vyjma charitativní činnosti tak dochází také k výraznému omezení dopadů na životní prostředí.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
The Recycler. Millions could be made by recycling ink cartridges. [online]. Witney: Recycler Publishing & Events Ltd. Poslední revize 11. 05. 2016. Dostupný z WWW: <http://www.therecycler.com/posts/millions-could-be-made-by-recycling-ink-cartridges/>.

Sbírej-toner.cz Pomůžete i bez peněz. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.sbirej-toner.cz/cs/>.

Sbírej-toner.cz Přihlašovací formulář. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/>.

Sbírej-toner.cz Jak se zapojit do projektu. [online]. Dostupný z WWW: <http://www.sbirej-toner.cz/cs/pages/jak-se-zapojit-do-projektu/>.